דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

חקירות מצ"ח על הרג אזרחים בגדה נפתחות מיד לאחר האירוע אך מנגנון החקירה אינו יעיל

ביום 4.4.11 הודיעה פרקליטות המדינה לבג"ץ על שינוי במדיניות החקירות. מעתה, תורה הפרקליטות הצבאית על חקירת מצ"ח בכל מקרה שבו נהרג פלסטיני שלא השתתף בלחימה בגדה המערבית. במקרים שבהם היה האירוע "בעל אופי לחימתי של ממש", תתקבל ההחלטה האם לפתוח בחקירה רק בכפוף לממצאי תחקיר מבצעי. הודעה זו נמסרה במסגרת עתירה שהגישו בצלם והאגודה לזכויות האזרח, לאחר שהפרקליטות הצבאית הודיעה כי, ככלל, מקרים כאלה לא ייחקרו.

במהלך השנתיים שחלפו מאז שנכנסה לתוקף מדיניות החקירות החדשה ועד לסוף חודש אפריל 2013, נהרגו בגדה בידי חיילים 18 פלסטינים שלא השתתפו בלחימה ב-16 אירועים. לגבי 17 מהפלסטינים שנהרגו נפתחו חקירות מצ"ח. באחד המקרים נפתחה החקירה רק כחודש לאחר האירוע, בעקבות דרישות חוזרות ונשנות מצד בצלם.

עד היום התקבלה החלטה בפרקליטות הצבאית בנוגע לשני אירועים בלבד: באירוע אחד נסגר תיק החקירה בלי שננקטו צעדים כלשהם נגד המעורבים. באירוע אחר הוגש כתב אישום וחייל הורשע לפי הודאתו במסגרת עסקת טיעון. שמונה אירועים נמצאים עדיין בחקירה. בחמישה מהאירועים הסתיימה החקירה והתיק הועבר לפרקליטות הצבאית וממתין להחלטתה.

המקרה היחיד שבו לא נפתחה חקירה היה מקרה שבו חייל, שנדקר בגרונו, פתח באש לעבר קבוצת צעירים שברחה מהמקום. פלסטיני אחד נהרג וזה שדקר את החייל נפצע. בתשובה לפניית בצלם, מסרה הפרקליטות הצבאית כי הפלסטיני נהרג "בפעילות לחימתית של ממש", ולכן נערך בשלב ראשון תחקיר מבצעי. על בסיס ממצאיו, הוחלט בהמשך שלא לפתוח בחקירה. בהודעתה לבג"ץ לא הבהירה פרקליטות המדינה מה משמעותו של החריג שקבעה בנוגע ל"פעילות לחימתית", והסתפקה במתן דוגמא אחת של מקרה שבו נהרג אזרח שלא השתתף בלחימה במהלך חילופי אש. אירוע הדקירה, שבו נהרג אדם אחר מזה שדקר את החייל, רחוק מאוד מדוגמא זו וההתייחסות אליו כאל "אירוע לחימתי" מעוררת חשש שהפרשנות של הפרקליטות הצבאית לחריג זה היא רחבה וכוללת גם מקרים שבהם מוטלת עליה חובה לפתוח בחקירה.

עצם הפתיחה בחקירה אינה מבטיחה אכיפה יעילה של החוק ועל מערכת אכיפת החוק לוודא כי ההליך הפלילי, על כל היבטיו, מתנהל ביעילות. מהמידע שהתקבל בבצלם בנוגע לחקירת האירועים מאז השינוי במדיניות עולה כי חלק מהחקירות נמשכות זמן בלתי סביר. במקרים אחרים, מתעכבת ההחלטה על אופן הטיפול בתיק בפרקליטות הצבאית. מדיניות חקירות כזו מצמצמת את הסיכוי לקיומו של הליך פלילי אפקטיבי. זאת, בין השאר, מאחר שחלק מהראיות כבר אינן קיימות, זכרון העדים מיטשטש ובחלק מהמקרים החיילים האחראים לאירוע השתחררו כבר מהצבא. במקרה כזה, אם יוחלט על נקיטת הליכים נגדם, יעבור הטיפול בתיק לפרקליטות המדינה, דבר הכרוך בעיכובים נוספים. כך נגרמת פגיעה קשה בעקרון שלטון החוק וביכולת ההרתעה מפני ביצועם של מעשים דומים בעתיד.

הקליקו כאן לפרטי המקרים שבהם נהרגו פלסטינים בגדה מאז הוכרזה מדיניות החקירות החדשה ופרטים בנוגע לחקירת האירועים. הרשימה תעודכן באופן שוטף, עם קבלת מידע חדש.