דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

שלושה עררים הוגשו על סגירת תיקי חקירה של מח"ש

עדכון: ב-1.5.13 נמסר לעו"ד גבי לסקי על ידי מחלקת עררים בפרקליטות המדינה, כי הערר בשמו של פיליפ אנדרו טרוטר נבחן על ידי המשנה לפרקליט המדינה, אשר לא מצא לנכון לשנות את החלטת המח"ש לסגור את התיק. עם זאת נמסר, כי מחלקת עררים החליטה על העברת העניין לטיפול במישור הפיקודי. ב-30.1.14 הודיעה פרקליטות המדינה כי החליטה לדחות את הערר על ירי רימוני הגז ואלימות השוטרים במהלך ההפגנה בכפר ב-13.5.11. ב-11.7.13 נמסר לאגודה לזכויות האזרח על ידי מחלקת עררים בפרקליטות המדינה, כי הערר בשמו של הקטין ח.ג. נבחן על ידי המשנה לפרקליט המדינה, אשר לא מצא לנכון לשנות את החלטת המח"ש לסגור את התיק.

לאחרונה נודע לבצלם על החלטתה של המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) לסיים את הטיפול בשלושה תיקים שנפתחו בעקבות תלונות שהוגשו לה. בצלם ביקש לצלם את תיקי החקירה בשמם של המתלוננים. עיון בתיקים העלה כשלים בטיפולה של מח"ש. בשני תיקים הגישה עו"ד גבי לסקי ערר לפרקליט המדינה בשם בצלם. תיק נוסף הועבר לטיפול האגודה לזכויות האזרח שהגישה ערר נוסף.

להלן פירוט העררים:

אלימות וירי רימוני גז בכינון ישיר בהפגנה בכפר א-נבי סאלח ב-13.5.11 - ערר על החלטת מח"ש לסגור את תיק החקירה בנוגע לפציעת מפגין מרימון גז ועל ההחלטה לא לחקור אלימות של שוטרי מג"ב כלפי מפגינים ואת פציעתו בראש של מפגין נוסף מרימון גז:

ביום שישי ה-13.5.11 התקיימה בכפר א-נבי סאלח שבמחוז רמאללה ההפגנה השבועית במחאה על השתלטות של מתנחלים על קרקעות הכפר, בהשתתפות פלסטינים, ישראלים ואזרחים זרים. ההפגנה פוזרה על-ידי שוטרי משמר הגבול שעשו שימוש נרחב באמצעים לפיזור הפגנות ונהגו בנוסף לכך באלימות קשה. במהלך פיזור ההפגנה, שתועד במצלמות מתנדבי בצלם בילאל תמימי ונרימאן תמימי, שוטרים הכו מפגינים בידיהם ובאמצעות אלות, בעטו בהם, קיללו אותם, התיזו על כמה מהם תרסיס פלפל ועצרו מפגינים תוך הפעלת כוח בלתי סביר.


תיעוד הפיזור האלים של ההפגנה. למידע נוסף על האירוע הקליקו כאן.

בנוסף, שוטרי משמר הגבול ירו במהלך האירוע רימוני גז בכינון ישיר על מפגינים, ופצעו שניים מהם: בן רונן, מפגין ישראלי, נפגע בכף ידו ושתיים מאצבעותיו נשברו, וכריס וויטמן, אזרח אמריקני, נפצע בראשו. ירי רימון הגז על בן רונן תועד אף הוא בצילום הווידיאו.

בעקבות האירוע הגישו חמישה נפגעים תלונות למח"ש נגד שוטרי משמר הגבול שפעלו באירוע. התלונות נסבו על ירי רימוני גז בכינון ישיר ועל האלימות הקשה שנקטו השוטרים. על פי הידוע לבצלם, המפגינים שהתלוננו למח"ש על האלימות שהפעילו נגדם שוטרים ועל ירי רימוני הגז עליהם, לא יידו אבנים ולא סיכנו בכל דרך שהיא את אנשי כוחות הביטחון. בעקבות הגשת התלונות פתחה מח"ש פתחה תיק חקירה אחד לריכוז הטיפול בהן ובצלם עקב, בשמם של המתלוננים, אחר טיפולה בתלונות. ב-30.1.12 נשלחה למתלוננים הודעת מח"ש שלפיה הוחלט לסגור את תיק החקירה בעניין פציעתו של בן רונן מירי רימון גז, מעילה של חוסר ראיות. באשר לטענות על האלימות שהפעילו שוטרי משמר הגבול הן נגד בן רונן והן נגד המתלוננים האחרים ובאשר לפציעתו של כריס וויטמן מירי רימון גז, נמסר שנמצא שנסיבות המקרה אינן מצדיקות פתיחה בחקירה פלילית. עיון בתיק החקירה העלה כי מח"ש אמנם גבתה תלונות מפורטות מכל הנפגעים, אולם חקרה רק את תלונתו של בן רונן על פציעתו מרימון הגז וכלל לא התייחסה לתלונות האחרות בנוגע לאלימות ולפציעתו של וויטמן בראשו מירי בכינון ישיר. זאת, על אף שחלקן תועדו בוידאו וחייבו בירור.

ב-3.5.12 הגישה עו"ד גבי לסקי בשם בצלם ערר לפרקליט המדינה על החלטת מח"ש. בערר ביקרה עו"ד לסקי את אופן ניהול החקירה וטענה כי מח"ש לא עשתה די על מנת להגיע לחקר האמת בנוגע לתלונתו של בן רונן על פציעתו מירי רימון גז, וכי יכלה בנקל להגיע למסמכים ולעדי ראיה נוספים וכן לבצע בדיקה יסודית במקום האירוע. בנוסף טענה עו"ד לסקי בערר, כי למרות שחקירת מח"ש בעניין הייתה חסרה, הרי שקיימות כבר עתה ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין וכי אם יימצא שישנו חוסר ראייתי כזה או אחר, הרי שיש להורות על השלמת החקירה כנדרש ולא על סגירת התיק.

ביחס לתלונות האחרות בתיק, הנוגעות לאלימות השוטרים ולירי רימון גז על ראשו של כריס וויטמן, טענה עו"ד לסקי, כי מח"ש התעלמה במופגן מן התלונות ולא ביצעה את פעולות החקירה הנדרשות על מנת לאשש או להפריך את טענותיהם של המתלוננים. תחת זאת, בחרה מח"ש שלא לחקור תלונות אלה כלל על אף הימצאות ראיות שיוכלו לסייע בחקירה. לפיכך, דרשה עו"ד לסקי מפרקליט המדינה להורות על פתיחתה של חקירה ממצה ורצינית לבדיקת התלונות שלא נחקרו. זאת, לרבות טענותיו של בן רונן כי הותקף באלות, שלא נחקרה כלל, למרות תיעוד הווידיאו שהועבר למח"ש.

ריסוס גז פלפל מטווח קצר בפניו של מפגין לא אלים בכפר א-נבי סאלח, 17.6.11 – ערר על ההחלטה לסגור את תיק החקירה:

ב-17.6.11 השתתף פיליפ אנדרו טרוטר, אזרח גרמניה, בהפגנה שהתקיימה בכפר א-נבי סאלח. במהלך ההפגנה, בעת שטרוטר עמד בקבוצה של מפגינים שלא השתמשו באלימות ואשר מולה ניצבה שורה של שוטרי משמר הגבול שחסמה את דרכם, תקף שוטר משמר הגבול את טרוטר באמצעות התזת תרסיס גז פלפל בפניו מטווח קצר. מתיעוד האירוע אשר צולם על-ידי בצלם עולה בבירור כי התקיפה בוצעה בניגוד מוחלט להנחיות השימוש המופיעות בנוהל המשטרתי בדבר הפעלת תכשיר פלפל, הקובעות כי אין לבצע את הריסוס ממרחק של פחות ממטר וחצי וכי ניתן לעשות שימוש באמצעי זה רק נגד מי שחשוד בתקיפה, מתנגד למעצר או מנסה להימלט ממעצר באופן אלים. כן נכתב בהוראות כי גם בהתקיים תנאי זה השימוש בתרסיס נגד תוקף מותר רק אם לא ניתן להשתלט עליו בדרך אחרת או כאשר יש חשש ממשי כי מגע פיזי עמו יגרום לנזק גדול יותר. הנוהל מדגיש כי אין לעשות שימוש בתכשיר כלפי מי שמתנגד באופן פאסיבי למעצר.


תיעוד האירוע בווידיאו

ב-30.6.11 הגיש טרוטר תלונה למח"ש והעביר לידיה את תיעוד האירוע. בצלם עקב בשמו אחר טיפולה של מח"ש בתלונה. ב-16.2.12 הודיעה מח"ש לבצלם כי עם סיום החקירה הוחלט על סגירת התיק מאחר ונסיבות העניין אינן מצדיקות נקיטה בהליכים פליליים.

עיון בתיק החקירה שהועבר לבצלם העלה כי השוטר החשוד בתקיפה נחקר על-ידי מח"ש תחת אזהרה. בהודעתו זיהה החשוד את עצמו בווידיאו ואישר כי השתמש בתרסיס פלפל נגד המתלונן, אך טען כי השימוש היה סביר.

מלבד עדויות המתלונן והחשוד לא נגבו עדויות נוספות בתיק. במסגרת החקירה נערך דו"ח צפייה בצילום הוידיאו מהאירוע ונתפסו דו"ח פעולה ודו"ח משימה מהאירוע, אולם לא בוצעו פעולות חקירה נוספות. עם סיום החקירה הודיעה מח"ש לשוטר החשוד בתקיפה, כי לאחר בחינת חומר הראיות הוחלט שאין מקום להעמידו לדין פלילי וכי התיק ייסגר. בניגוד להודעה שנמסרה למתלונן, מסרה מח"ש לשוטר החשוד כי ההחלטה התקבלה בשל היעדר עניין ציבורי.

ב-3.5.12 הגישה עו"ד גבי לסקי, בשם בצלם, ערר לפרקליט המדינה על החלטת מח"ש. בערר טענה עו"ד לסקי כי נוכח התיעוד החזותי של האירוע ובהתחשב בשאר הראיות בתיק, לא יכולה להיות מחלוקת באשר לעובדה שבנסיבות העניין לא הייתה לחשוד כל סמכות בדין להשתמש בכוח כנגד המתלונן וכי השימוש בתרסיס הפלפל כנגד המתלונן נעשה בניגוד גמור לנוהל המשטרתי המחייב. כן טענה עו"ד לסקי כי החלטת מח"ש לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור, כפי שנמסר לשוטר החשוד, הנה בלתי סבירה בעליל מבחינה ערכית ומשפטית, וכי היא פוגעת בשלטון החוק, באינטרס הציבורי במניעת עבירות ובאמון הציבור במערכת אכיפת החוק. עו"ד לסקי ביקשה מפרקליט המדינה להביא לביטול החלטת מח"ש ולהורות על העמדתו לדין של החשוד.

תקיפת קטין בידי שוטרים בראס אל-עמוד ב-23.9.11 – ערר על ההחלטה לסגור את תיק החקירה:

ב-6.10.11 הגיש ח.ג., תושב ראס אל-עמוד, בן 17, תלונה במח"ש על תקיפתו בידי שוטרים. מעדות שמסר ח.ג. למח"ש עולה כי ב-23.9.11, במהלך חיכוכים בין המשטרה לקבוצת צעירים פלסטינים בשכונת ראס אל-עמוד, נקלע המתלונן במקרה לאזור האירוע, שם נתקל בשוטרים שהפעילו נגדו אלימות קשה שגרמה לחבלות בגופו ולשני שברים בקרסולו. בנוסף, למרות פציעותיו החמורות, ח.ג. לא הועבר מיד לטיפול בבית חולים אלא נלקח תחילה באמבולנס משטרתי למגרש הרוסים, ורק לאחר מכן פונה באמצעות אמבולנס של מד"א לבית החולים הדסה הר הצופים.

ח.ג'. והשוטרים בעת האירוע, כפי שתועדו במצלמתו של סלימאן ח'דר, 23.9.11.
ח.ג'. והשוטרים בעת האירוע, כפי שתועדו במצלמתו של סלימאן ח'דר, 23.9.11. 

נוסף לתלונתו המפורטת על תקיפתו האלימה ועל התנהלות המשטרה נוכח הפציעה ברגלו, ח.ג., מסר למח"ש תמונות שבהן נראים השוטרים שהיו מעורבים באירוע וכן פרטי קשר של שני עדי ראייה. בצלם תחקר את האירוע וליווה את תלונתו של ח.ג. למח"ש. הארגון העביר למח"ש את המסמכים הרפואיים של הטיפול בח.ג. לאחר האירוע וכן ותמונות נוספות, ועקב אחר טיפולה בתלונה. ב-2.1.12 נשלחה לח.ג. הודעת מח"ש שלפיה, לאחר בחינת התלונה ועיון בחומר הנוגע לאירוע שנאסף במח"ש, התקבלה החלטה שנסיבות העניין אינן מצדיקות פתיחה בחקירה פלילית. אולם, מכתב זה, שעותק ממנו נשמר בתיק המח"ש, מעולם לא הגיע לידי המשפחה או לידי עורך הדין המייצג את המתלונן בתביעת פיצויים אזרחית. לבצלם נודע על החלטת מח"ש שלא לפתוח בחקירה בעקבות תשובת מח"ש לבקשת עדכון שגרתית על מספר תיקים רק ב-13.3.12.

עיון בתיק החקירה שהועבר לבצלם העלה כי מח"ש הסתפקה בבדיקה שטחית של התלונה בטרם החליטה שלא לפתוח בחקירה. עקב זאת העביר בצלם את התיק לטיפול משפטי באגודה לזכויות האזרח בישראל. ב-8.5.12 הגישה עו"ד מיכל פומרנץ מהאגודה לזכויות האזרח לפרקליט המדינה ערר על החלטת מח"ש בתיק. בערר טענה עו"ד פומרנץ כי הטיפול בתיק החקירה התנהל באופן בלתי מספק וכי ניתן היה לבצע פעולות חקירה נוספות שיסייעו לשפוך אור על המאורעות. למרות שהמתלונן מסר למח"ש את פרטיהם של עדי ראיה לאירוע, לא נעשה כל ניסיון לזמנם להעיד. כמו כן, מח"ש הסתפקה בהודעות פנימיות של השוטרים ביום האירוע ולא ערכה עימם כל בירור לאחר הגשת התלונה.

עו"ד פומרנץ ביקשה מפרקליט המדינה להורות למח"ש לפתוח בחקירה פלילית אשר תכלול את חקירת השוטרים החשודים ואת גביית עדויותיהם של עדי ראייה, ובהם שוטרים נוספים שנכחו באירוע והעדים ששמותיהם הועברו למח"ש על-ידי המתלונן או עדים נוספים שעדותם עשויה לשפוך אור על נסיבות האירוע.