דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
נושאים

קישורים לאתרים ישראליים בנושא זכויות האדם

פורטל זכויות האדם
פורטל זכויות האדם הוא פרויקט של חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים שמטרתו להביא לידיעת המשפטנים, הסטודנטים והציבור הרחב מידע עדכני ומהימן על ההתפתחויות המשפטיות בתחום זכויות האדם בישראל. בפורטל עדכונים יומיים של חדשות משפטיות בנושאי זכויות אדם, ומאגר מידע משפטי נגיש לכל בנושאים אלה.

האגודה לזכויות האזרח בישראל
האגודה לזכויות האזרח בישראל הוקמה בשנת 1972 כגוף בלתי
מפלגתי ובלתי תלוי שמטרתו הגנה על זכויות האדם והאזרח
בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה.

האגודה הערבית לזכויות האדם
נוסדה בשנת 1988 על-ידי קבוצת עורכי-דין ופעילים חברתיים, במטרה להגן ולשפר את הזכויות הפוליטיות, האזרחיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות של המיעוט הערבי-הפלסטיני בישראל, וזאת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של זכויות אדם. בשנת 2003 הרחיבה האגודה את תחום פעילותה ויסדה פרויקט חדש של מעקב אחר הפרות זכויות האדם של המיעוט הפלסטיני בישראל.

אגודת הארבעים
האגודה למען הכרה בארבעים הכפרים הערביים הבלתי מוכרים בישראל, הוקמה רשמית בשנת 1988 בכפר עין-חוד ע"י תושבים מהכפרים ומתנדבים ערבים ויהודים ברחבי הארץ. האגודה הינה ארגון לא ממשלתי, שפועל למען צדק חברתי במגזר הערבי בישראל, ולמען הכרה בכפרים הבלתי מוכרים במגזר זה.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל
באתר מידע על פעילות אמנסטי אינטרנשיונל ישראל נגד הפרות זכיות אדם בישראל וברחבי העולם.

בזכות
המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, הינו עמותה הפועלת לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיסית, שכלית, ונפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים.

במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
העמותה הוקמה במאי 1999 על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות אשר שמו להם למטרה לחזק את הקשר בין זכויות האדם ומערכות התכנון במדינת ישראל. נקודת המוצא לפעילות העמותה היא שתכנון מרחבי משפיע על הקהילה והחברה ועל זכויות האדם הבסיסיות. במקום, כגוף מקצועי, חותרת למימוש הזכות לשוויון ולצדק חברתי, בנושאי תכנון ופיתוח ובהקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בעמדת נחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית לממש את זכויותיהן בתחום זה.

גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע
עמותה שמטרתה להגן על זכויותיהם היסודיות של פלסטינים לחופש התנועה ועל האינטרסים החיוניים אשר תלויים במימוש חופש זה. גישה פועלת להתאים את פעולותיו של צה"ל לדרישותיו של המשפט הישראלי והבינלאומי.

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
ארגון א-פוליטי הנאבק באמצעים משפטיים וחינוכיים לשים קץ לעינויים ולכל צורת ענישה אכזרית משפילה ובלתי אנושית בישראל וברשות הפלסטינית.

המועצה הלאומית לשלום הילד
המועצה הלאומית לשלום הילד עוסקת בפעילות מגוונת ומקיפה למענם של כל הילדים בישראל. המועצה פועלת כשדולה וכארגון סינגור, ובמקביל מקיימת גם מרכז משפטי, מרכז מחקר, מרכז חינוך והדרכה ומערכת של פרוייקטים חדשניים עבור ילדים. המועצה היא עמותה ציבורית הפועלת כמלכ"ר.

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר
ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. בין הנושאים בהם עוסק המוקד: אלימות, פגיעה ברכוש, זכויות כלואים, חופש תנועה, תושבות ירושלים, תושבות שטחים, גירוש והריסת בתים. באתר המוקד מידע הנוגע לנושאים אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.

יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
ארגון ישראלי המורכב מנשים וגברים המקדישים מזמנם להילחם בפגיעה בזכויות האדם בשטחים הכבושים. החברים והחברות ביש דין באים מרקע אישי, פוליטי ומקצועי שונה, אך מאחדת אותם החרדה העמוקה מהנזק שמסב הכיבוש לחברות הישראלית והפלסטינית. בכדי להבטיח את האפקטיביות של פעולותיו נעזר ארגון יש דין באנשי מקצוע מתחומי המשפט, זכויות האדם והתקשורת.

מחסום Watch - נשים למען זכויות אדם
הוקמה בינואר 2001 בידי נשים ישראליות, בתגובה לדיווחים על פגיעה בזכויות-אדם של פלסטינים במחסומים. חברות הקבוצה יוצאות יום יום למחסומים שונים. עיקר הפעילות הוא צפייה בנעשה במחסומים כדי להתריע על עוולות, מתן סיוע לכל דורש מקרב האוכלוסייה ויידוע באמצעות האינטרנט.

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
הארגון נוסד בשנת 1997 כעמותה ללא מטרות רווח ביוזמת פעילי עמותות וארגוני זכויות. המרכז הינו ארגון זכויות עצמאי, שאינו מפלגתי, הפועל לשינוי מעמדם ומצבם של האזרחים הערבים פלסטינים בישראל. המרכז פועל בכלים של מאבק ציבורי וסנגור במטרה להשיג זכויות מלאות תוך שמירה על הייחוד הלאומי-חברתי של האזרחים הפלסטינים במולדתם.

מוקד מיזאן לזכויות האדם
נוסד בשנת 2005 כארגון משפטי ציבורי ללא מטרות רווח. הארגון נוסד ע"י קבוצת עורכי דין ואקדמיים ערבים הפעילים בתחום זכויות האדם ובתחום השינוי החברתי והדוגלים בצמצום הפערים בין עקרונות זכויות האדם לבין יישומם בפועל ע"י מוסדות המדינה ומערכת החקיקה והשפיטה. המוקד שם דגש מיוחד על הגברת מודעות הקהילה לעקרונות וזכויות אלה.

מרכז מינרבה לזכויות האדם
מרכז בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. עוסק בקידום ותיאום פעילויות אקדמיות ומחקריות בתחום זכויות האדם.

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
הארגון נוסד בנובמבר 1996 כארגון משפטי עצמאי הפועל לקידום זכויות האדם בכלל וזכויות המיעוט הערבי פלסטיני בפרט. מטרותיו המרכזיות הן השגת שוויון במישור הזכויות האינדיבידואליות והזכויות הקולקטיביות למיעוט הערבי במדינת ישראל בתחומים שונים מביניהם: זכויות בקרקע, בתכנון ובדיור, זכויות אזרחיות, זכויות פוליטיות, זכויות תרבותיות, זכויות חברתיות, זכויות כלכליות, זכויות דתיות, זכויות נשים וזכויות אסירים.

קו לעובד
עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי, בעיקר: עובדים זרים, פלסטינים מהשטחים הכבושים, עובדי חברות כוח אדם ועולים חדשים.

רופאים לזכויות אדם - ישראל
העמותה נוסדה בשנת 1988 במטרה להיאבק למען זכויות אדם בכלל והזכות לבריאות בפרט, בישראל ובשטחים הכבושים. כבוד האדם, שלמות גופו ורוחו וזכותו לבריאות עומדים במרכז השקפת העולם של העמותה ומנחים את פעילויותיה ומאבקיה הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל. דרכי פעילותה משלבות סינגור ופעולה לשינוי מדיניות פוגענית וכן פעילות ישירה של מתן טיפול רפואי.

שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם
ארגון העוסק בקידום זכויות האדם מתוך תפיסה יהודית. הארגון מסייע לאנשים שזכויותיהם נפגעו, ופועל באמצעות אי- ציות אזרחי ולובי בכנסת. (באנגלית בלבד)