דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

תרומות לבצלם מישות מדינית זרה

דיווחים רבעוניים, 2021

דיווח רבעוני - 2021, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2021, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2021, רבעון ראשון, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2020

דיווח רבעוני - 2020, רבעון רביעי, PDF

דיווח רבעוני - 2020, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2020, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2020, רבעון ראשון, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2019

דיווח רבעוני - 2019, רבעון רביעי, PDF

דיווח רבעוני - 2019, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2019, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2019, רבעון ראשון, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2018

דיווח רבעוני - 2018, רבעון רביעי, PDF

דיווח רבעוני - 2018, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2018, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2018, רבעון ראשון, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2017

דיווח רבעוני - 2017, רבעון רביעי, PDF

דיווח רבעוני - 2017, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2017, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2017, רבעון ראשון, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2016

דיווח רבעוני - 2016, רבעון ראשון, PDF

דיווח רבעוני - 2016, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2016, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2016, רבעון רביעי, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2015

דיווח רבעוני - 2015, רבעון ראשון, PDF

דיווח רבעוני - 2015, רבעון שני, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2014


דיווח רבעוני - 2014, רבעון ראשון, PDF

דיווח רבעוני - 2014, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2014, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2014, רבעון רביעי, PDF

דיווחים רבעוניים, 2013

דיווח רבעוני - 2013, רבעון ראשון, PDF

דו"ח רבעוני - 2013, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2013, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני - 2013, רבעון רביעי, PDF

 

דיווחים רבעוניים, 2012

דיווח רבעוני - 2012, רבעון ראשון, PDF

דיווח רבעוני - 2012, רבעון שני, PDF

דיווח רבעוני - 2012, רבעון שלישי, PDF

דיווח רבעוני, 2012 - רבעון רביעי, PDF

דיווחים שנתיים

דו"ח תרומות שהתקבלו מישות מדינית זרה לשנת 2011, PDF

תגיות