דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים
"עקרון המידתיות", קובע שכאשר הפגיעה הצפויה באזרחים כתוצאה מההתקפה תהיה מופרזת ביחס ליתרון הצבאי שאותו מצפים להשיג – יש להימנע מהתקפה. יישומו של עיקרון זה הוא מורכב: הוא כרוך בעריכת תחזיות על בסיס הערכות ומידע חלקי ובאיזון בין מרכיבים שכמעט בלתי אפשרי להשוות ביניהם. לכן הוא מבוסס גם על תפיסות ערכיות ומוסריות. הפרשנות שמציעה ישראל לעיקרון זה היא בלתי סבירה, שגויה משפטית ומבוססת על תפיסת עולם בלתי נסבלת מבחינה מוסרית. ישראל טוענת שחמאס הוא שאחראי לפגיעה באזרחים, אלא שהפצצות והטילים שהצבא משגר הם אלה שהורגים בהם והאחריות לכך מוטלת עליה ועליה בלבד.