דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

מגמות בנתוני האסירים בשנת 2015: שיא בכליאתם של פלסטינים

גרף נתוני קטינים כלואים

בשלושת החודשים האחרונים של 2015, במקביל להתגברות אירועי האלימות, חלה עלייה ניכרת במספר הפלסטינים שישראל מחזיקה במתקני כליאה. מספרי העצירים המנהליים והנשים והקטינים הכלואים הם הגבוהים ביותר מזה שנים.

בצלם מקבל מדי חודש נתונים מהשב"ס, במסגרת חוק חופש המידע, על מספרי הכלואים המוחזקים במשמורתו. הנתונים, המתקבלים באיחור של חודש ומשקפים רק את מספר הכלואים ביום האחרון של החודש. לפיכך, פלסטינים שנכלאו ושוחררו בין סוף חודש אחד למשנהו אינם נכללים בהם. בצלם מקבל גם נתונים בנוגע לכלואים הנמצאים במשמורת צה"ל, אולם מספרם נמוך בהרבה והם מוחזקים בידי הצבא לפרקי זמן קצרים בלבד. הנתונים שלהלן אינם כוללים כלואים אלה.

בסוף דצמבר 2015 הוחזקו במתקני כליאה של השב"ס 6,066 פלסטינים שהוגדרו על-ידי ישראל ככלואים "ביטחוניים", המספר הגבוה ביותר מאז סוף יולי 2010. קטגוריה זו אינה כוללת כלואים פלסטינים המוחזקים בעילה של "שהייה בלתי חוקית", שאותה מגדירות הרשויות כעבירה פלילית – על אף ההבדל המהותי בינה לבין עבירות פליליות אחרות.

מסוף ספטמבר עד לסוף דצמבר עלה מספרם של הכלואים ה"ביטחוניים" ב-822 (עלייה של 15.6%). עלייה חדה במיוחד במספר הכלואים חלה באוקטובר:

גרף: סה''כ כלואים פלסטינים - 2015

במהלך 2015 עמד שיעורם של הפלסטינים מתוך סך כל הכלואים במשמורת השב"ס על יותר מ-40%:

גרף: שיעור הפלסטינים הכלואים מסה''כ הכלואים - 2015

בין סוף חודש ספטמבר לסוף השנה חל שינוי בולט ביחס בין מספרי הכלואים בסטטוסים המשפטיים השונים: שיעור האסירים השפוטים ירד מ-64.7% ל-56.8%. במקביל, חלה עלייה בשיעור העצירים המנהליים מ-6% ל-9.6% ובשיעור העצורים עד תום ההליכים מ-26% ל-28.7%.

עצורים עד תום ההליכים

בסוף דצמבר 2015 הוחזקו בשב"ס 1,740 פלסטינים שנעצרו עד תום ההליכים - מתוך 6,066 כלואים ביטחוניים פלסטינים. דו"ח שפרסם בצלם לאחרונה מלמד כי בבתי המשפט הצבאיים מעצר עד תום ההליכים אינו היוצא מהכלל אלא הכלל. דפוס פוגעני זה מוביל לכך שרוב כתבי האישום מסתיימים בעסקאות טיעון, שכן הנאשמים מבינים כי גם אם יזוכו בסופו של משפט הוכחות ממושך, הם יוחזקו במעצר זמן ארוך יותר מזה שייגזר עליהם במסגרת עסקת הטיעון.

גרף: סה''כ כלואים בחלוקה לסטטוס משפטי - 2015

עצירים מנהליים

בסוף דצמבר 2015 הוחזקו במשמורת השב"ס 584 עצירים מנהליים. מסוף ספטמבר ועד סוף דצמבר עלה מספר העצירים המנהליים ב-269, עלייה של 85.4%. מספר העצירים המנהליים בסוף דצמבר 2015 הוא הגבוה ביותר מאז ספטמבר 2008, והוא כולל שישה קטינים ושלוש נשים:

גרף: עצירים מנהליים - שנת 2015

העלייה החדה ביותר חלה במהלך חודש אוקטובר. מגמה זו משתקפת גם בנתוני השב"ס* על מספר העצירים המנהליים שנכלאו ושוחררו בכל חודש במהלך 2015.

גרף: מנהליים - נכלאו ושוחררו - 2015

* הנתונים מוצגים כפי שהועברו לבצלם על-ידי השב"ס, על אף שלעיתים ישנן סתירות קלות בין נתוני הכליאה והשחרור החודשיים ובין נתוני סך כל העצירים המנהליים במשמורת השב"ס שהוצגו קודם.

מערכת הביטחון משתמשת במעצר מנהלי באופן גורף ובלתי חוקי: היא מתנהלת באופן חשאי וחסר כל שקיפות, כאשר לעצירים לא נמסרת סיבת המעצר והם אינם יודעים במה הם חשודים. העציר מובא אמנם בפני שופט לצורך אישור צו המעצר. אולם, רוב החומר שמגישה התביעה לשופט חסוי, כך שהעצירים ובאי כוחם אינם רשאים לראות אותו ואינם יודעים אילו ראיות קיימות נגדם, אם בכלל, ואין ביכולתם לנסות להפריכן. בנוסף, העצירים גם אינם יכולים לדעת מתי יצאו לחופשי: למרות שכל צו מעצר מוגבל לחצי שנה, אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להאריכו. לבסוף, המערכת מנצלת את חשאיות ההליך גם כדי לכלוא אנשים בגין עבירות שכבר ביצעו על-פי החשד, רק משום שמערכת הביטחון אינה מעוניינת לחשוף את הראיות הקיימות נגדם במסגרת משפט הוכחות, ולא משום שנשקפת מאותו אדם סכנה עתידית.

קטינים

בסוף דצמבר 2015 הגיע מספר הקטינים הפלסטינים הכלואים במשמורת השב"ס בעילה ביטחונית ל-422, בהם שמונה קטינות. זהו המספר הגבוה ביותר מאז החל השב"ס לכלול כלואים ממזרח ירושלים בנתונים שהוא מעביר לבצלם, באוגוסט 2008. העלייה החדה ביותר במספר הקטינים הכלואים התרחשה במהלך אוקטובר.

גרף: סה''כ קטינים כלואים - שנת 2015

במקביל לעלייה החדה במספר הקטינים הכלואים החל מאוקטובר, חלה גם ירידה בגילאי הכלואים: מסוף חודש ספטמבר עלה שיעורם של קטינים מתחת לגיל 14 מ-0% לכ-1% ושיעורם של קטינים בגילאים בין 14 ו-16 עלה ב-11.7%:

גרף: קטינים כלואים - שיעור קבוצות הגיל - 2015

החל מאוקטובר מחזיקה ישראל קטינים במעצר מנהלי לראשונה מאז דצמבר 2011: ארבעה בסוף אוקטובר, חמישה בסוף נובמבר ושישה בסוף דצמבר. כל הקטינים שהוחזקו במעצר מנהלי היו בגילאים שבין 16 ל-18 וצווי המעצר שהוצאו להם היו לתקופה של עד שלושה חודשים, אך ניתן כאמור להאריך משך מעצר זה ללא הגבלת זמן. מספר הקטינים העצורים מנהלית במשמורת השב"ס הוא הגבוה ביותר מאז סוף פברואר 2009.

נשים

מספרן של הנשים הפלסטיניות הכלואות בידי ישראל בעילות ביטחוניות נמוך מאוד יחסית למספר הגברים, אולם מספר זה כמעט והוכפל בין סוף ספטמבר – אז היו הוחזקו במשמורת השב"ס 23 נשים, לסוף דצמבר – אז הוחזקו 44 נשים, המספר הגבוה ביותר של נשים פלסטיניות כלואות מאז סוף ספטמבר 2009.

עם הכלואות נמנו גם עצירות מנהליות: בסוף אפריל הוחזקה עצירה מנהלית אחת, בסוף נובמבר הוחזקו אחת ובסוף דצמבר הוחזקו במעצר מנהלי שלוש נשים. ככל הידוע לבצלם לא הוחזקה בשב"ס עצירה מנהלית מאז הפעם הקודמת בה השב"ס עדכן את בצלם כי הוא מחזיק עצירה מנהלית, יותר משלוש וחצי שנים קודם לכן, בסוף חודש מארס 2012.

גרף: מספר הנשים הכלואות - 2015

מסוף ספטמבר חלה עלייה משמעותית בשיעורן של הקטינות בקרב הנשים הפלסטיניות הכלואות בידי ישראל בעילות בטחוניות. בקבוצת הגיל שבין 14 ו-16 עלה שיעורן מ-0% ל-9.1%. בקבוצת הגיל שמעל 16 השיעור עלה מ-4.3% ל-9.1%. מספרן הכולל של הקטינות שהיו כלואות במשמורת השב"ס בסוף חודש דצמבר עמד על שמונה. מספר זה הוא הגבוה ביותר מאז החל השב"ס לכלול כלואים ממזרח ירושלים בנתונים שהוא מעביר לבצלם, באוגוסט 2008.

גרף: נשים כלואות - שיעור קבוצות הגיל - 2015

תגיות