דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

על ישראל לחקור את מעשיה במבצע "עופרת יצוקה"

מאז פרסום דו"ח גולדסטון פועל בצלם כדי שישראל תיישם את המלצתו העיקרית של הדו"ח ותחקור בעצמה את החשדות שכוחותיה הפרו את המשפט ההומניטארי הבינלאומי במהלך מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.

ועדת גולדסטון קבעה שהן ישראל והן חמאס ביצעו פשעי מלחמה במהלך המבצע. הדו"ח דורש משני הצדדים לערוך חקירות פליליות לבירור החשדות ולמצות את הדין עם כל מי שיימצאו אחראים לביצוע הפרות אלה.

תגובתה של ישראל הייתה לגנות מיד את הדו"ח כמוטעה, מגמתי וחד צדדי. בצלם דוחה טענות אלה של ישראל. הדו"ח הוא תוצר של תחקיר רציני ומקצועי המבטא מחויבות עמוקה ואמיתית לקידום עשיית צדק ולעקרונות המשפט ההומניטארי הבינלאומי.

עם זאת, בצלם מתח ביקורת על חלק ממסקנותיו של הדו"ח. בין היתר טען בצלם כי הביקורת שהופיעה בדו"ח על הדרך בה בחרו אנשי חמאס להילחם לא שיקפה את חומרת מעשיהם וכי בחלק מהמקרים רף ההוכחות שדרשה הוועדה כדי לקבוע האם הם הפרו את הוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי היה גבוה מזה שנדרש בנוגע לישראל. כמו כן, נראה כי מסקנות הוועדה בנוגע למטרות העל של ישראל בניהול המבצע לא היו מעוגנות דיין בממצאי המחקר שערכה הוועדה.

אולם, אין בדברים אלה כדי לשלול את המלצתו המרכזית של הדו"ח: ישראל חייבת לחקור את החשדות שהצבא פעל בעזה באופן לא חוקי ולא מוסרי. לא מדובר רק בחשדות אודות מעשים של חייל זה או אחר בשטח, אלא בעיקר בשאלות של מדיניות בנוגע להוראות הפתיחה באש, לבחירת המטרות שהפציץ הצבא ברצועה, למידת ההגנה על אזרחים פלסטינים וכד'.

במושב האחרון של מועצת זכויות האדם של האו"ם טענו ישראל וארה"ב, כל אחת מסיבותיה שלה, שתהליך שלום איננו עולה בקנה אחד עם חקירה בינלאומית של חשדות לפשעי מלחמה במבצע "עופרת יצוקה", ושיש להעדיף את התהליך הדיפלומטי. בצלם איננו מקבל טענה זו, וסבור שאין בתהליך מדיני או בכל עילה אחרת כדי לבטל את החובה המוסרית והחוקית לעשיית צדק ולמתן דין וחשבון על הפרות של זכויות האדם.

במהלך הלחימה ברצועה ולאחריה בצלם תיעד והביא לידיעת הציבור בישראל ובעולם מקרים רבים שעוררו חשדות כי הצבא הפר את המשפט ההומניטארי הבינלאומי ובחלק מהמקרים אף את פקודותיו שלו. בצלם העביר למעלה מעשרים מקרים ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות הצבאית בדרישה לחקור את פעולות החיילים בשטח, כמו גם את אחריותם הפיקודית של קצינים בכירים. עד היום, למיטב ידיעתו של בצלם, נחקרו עדים רק בשלושה מהמקרים שהועברו לרשויות.'

בצלם העניק סיוע לצוות הבדיקה של ועדת גולדסטון במשך כל תקופת עבודתה. מאז פרסום הדו"ח, פועל בצלם הן בישראל והן בחו"ל על מנת לקדם חקירה עצמאית ואפקטיבית של פעולות ישראל במהלך המבצע. בכוונת בצלם להמשיך ולפעול למען קידומה של חקירה כזו.