הגנים הלאומיים במזרח ירושלים

סיירו וגלו כיצד מייהדים את מזרח ירושלים וממררים את חיי תושביה הפלסטינים

מאז סופחה מזרח ירושלים לישראל, הקימו ממשלות ישראל חמישה גנים לאומיים בשטח המסופח. שלושה גנים נוספים נמצאים בשלבי תכנון ראשוניים. הגנים הוקמו בצמוד לשכונות פלסטיניות מאוכלסות, לפעמים ממש בתוכן. הבניה בתחום הגנים הלאומיים אסורה, כך שההכרזה על גן לאומי משמשת כאחד הכלים להגבלת בנייה ופיתוח של שכונות פלסטיניות בירושלים. הקמת הגנים מקדמת סדר יום שבמרכזו שמירה על רוב יהודי בירושלים, יצירת רצף של שטחים ללא אוכלוסייה פלסטינית והגברת הנוכחות היהודית במזרח העיר.

להתחלת הסיור

גן לאומי סובב חומות ירושלים

גן מרהיב אשר התפרסם ביכולתו לדלל בניה פלסטינית בשטחו

לשלב ביקור בגן עם סְפְּרֵי צבע לריסוס 'תג מחיר'

מועד הכרזה: 1974

שטח: 1,100 דונם, למעלה ממחציתם במזרח העיר

הגן מקיף את חומות העיר העתיקה וכולל כמעט את כל שכונת ואדי חילווה שבסילוואן. בשל הגדרת השכונה כגן לאומי, נאסר על התושבים לבנות בה. חלקם בונים בלית ברירה ללא היתר, מסתכנים בהרס בתיהם וסובלים ממחסור במבנים ציבוריים. האתר הארכיאולוגי "עיר דוד", המופעל בידי עמותת אלע"ד המקדמת התיישבות יהודית במזרח ירושלים, נמצא בלב השכונה. האתר והחפירות שנעשות בשכונה גורמים לחסימת שטחים פתוחים בפני התושבים, לפקקי תנועה שיוצרים המבקרים, ולהצבת עשרות מאבטחים חמושים ומצלמות אבטחה בשכונה. באפריל 2014 אושרה הקמתו של מרכז התיירות "מתחם קדם" בוואדי חילווה, שצפוי להגדיל מאוד את מספר המבקרים במקום. הפעלתו ניתנה אף היא לעמותת אלע"ד.

מידע על שכונות נפגעות: ואדי חילווה ואדי אל-ג'וז אבו תור

שכונת ואדי חילווה (סילוואן)

מספר תושבים: כ-4,000 תושבים פלסטינים, כ-300 מתנחלים יהודים

מספר בתים: יותר מ-250 מבנים שבהם מעל 700 דירות.

מצב תכנוני: שטח השכונה מוגדר כשטח פתוח מיוחד, בו אסורה כל בנייה של בתי מגורים או מבני ציבור וכל פעולה או שימוש אחרים טעונים אישור מיוחד של מוסדות התכנון

גנים לאומיים: כמעט כל שטח השכונה מצוי בתחומי גן לאומי סובב חומות ירושלים, לרבות אתר עיר דוד שמופעל בידי עמותת אלע"ד.

הריסות בתים: משנת 2006 ועד סוף אפריל 2014 נהרסו כ-15 בתי מגורים בכל שכונת סילוואן, לרבות ואדי חילווה (נתוני בצלם)

אבו תור

מספר תושבים: כ-15,500

מצב תכנוני: זכויות הבנייה שאושרו לשכונה מוצו כמעט לחלוטין ולשכונה אין לאן להתרחב. כמעט כל בנייה בשכונה נעשית ללא היתר ותחת איום בהריסה. תושביה סובלים ממחסור במבני ציבור, מרשת דרכים חלקית ומשובשת ומתשתיות רעועות.

גנים לאומיים: גירסה מוקדמת של תכנית מתאר ירושלים 2000 הקצתה שטח של כעשרים דונם, הגובל בשטחה הבנוי של שכונת אבו תור, להרחבת גן לאומי סובב חומות ירושלים. רשות הטבע והגנים כבר הקימה בשטח זה עמדת תצפית, למרות שאינו כלול רשמית בגן הלאומי, ועיריית ירושלים הרסה במקום מבנה חקלאי ועקרה בו כעשרה עצי זית עתיקים.

שכונת ואדי אל-ג'וז

מספר תושבים: כ-17,000

מצב תכנוני: באזורים המתוכננים של השכונה הוקצו אחוזי בנייה נמוכים, המנוגדים לאופייה האורבני; אזורים אחרים בשכונה, שכלל אינם מתוכננים, בנויים בצפיפות. השכונה סובלת ממחסור בעתודות קרקע לבנייה.

גנים לאומיים: גן לאומי סובב חומות ירושלים כולל שטח של 56 דונם בדרום מזרח ואדי אל-ג'וז. השטח משמש את התושבים כמתחם שוק וכחנייה, וקיימים בו כמה מבני מגורים. כ-40 דונם משטח השכונה, אזור שרובו ריק, נכללו בשטחו של גן לאומי עמק צורים. שטח בגודל דומה (סביב מוזיאון רוקפלר) עלול אף הוא להפוך לגן לאומי.

לגן הבא

גן לאומי עמק צורים

גן ייחודי המצטיין באפס ערכי טבע או ממצאים ארכאולוגיים כלשהם

להצטייד מראש בחפיסת קלפים היות ואין בגן מוקדי עניין

מועד הכרזה: 2000

שטח: 170 דונם

הגן הוכרז במקום שבו לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים כלשהם או ערכי טבע יחודיים. רשות הטבע והגנים הסבירה כי הקמת הגן נדרשת כדי ליצור רצף גיאוגרפי עם גן לאומי סובב חומות ירושלים, ו״כדי לשחזר את הנוף החקלאי הקדום במקום״. הגן מייצר רצף של שטחים החסומים לבנייה פלסטינית – מהעיר העתיקה ועד להר הצופים. הפיתוח שנעשה בגן נועד לשרת קהל יעד של ישראלים ותיירים, ועמותת אלע"ד מנהלת במקום פרויקט סינון של העפר ששפך הווקף מהר הבית, במטרה לחשוף שרידים יהודיים. הגן הוכרז מבלי להתחשב בצורכי היומיום של תושבי השכונות הפלסטיניות שעל אדמתן הוקם - א-סוואנה וואדי אל-ג'וז.

מידע על שכונות נפגעות: א-סוואנה ואדי אל-ג'וז

שכונת א-סוואנה

מספר תושבים: כ-3,000

מצב תכנוני: התכניות העירוניות התקפות בתחום השכונה מאז שנת 1976 מאפשרות בה בנייה מוגבלת בלבד. כמעט כל האזור שנועד למגורים בתכניות אלה כבר בנוי.

גנים לאומיים: שטח פתוח גדול בחלקה הצפוני של השכונה הוכרז כגן לאומי עמק צורים; בנוסף, עיריית ירושלים סימנה בגירסה מוקדמת של תכנית מתאר ירושלים 2000 גן לאומי בהר הזיתים, המקיף את השכונה מדרום וממערב. שני הגנים במשולב חוסמים את השכונה כמעט מכל עבריה ואינם מותירים לה אפשרות להתפתח.

שכונת ואדי אל-ג'וז

מספר תושבים: כ-17,000

מצב תכנוני: באזורים המתוכננים של השכונה הוקצו אחוזי בנייה נמוכים, המנוגדים לאופייה האורבני; אזורים אחרים בשכונה, שכלל אינם מתוכננים, בנויים בצפיפות. השכונה סובלת ממחסור בעתודות קרקע לבנייה.

גנים לאומיים: גן לאומי סובב חומות ירושלים כולל שטח של 56 דונם בדרום מזרח ואדי אל-ג'וז. השטח משמש את התושבים כמתחם שוק וכחנייה, וקיימים בו כמה מבני מגורים. כ-40 דונם משטח השכונה, אזור שרובו ריק, נכללו בשטחו של גן לאומי עמק צורים. שטח בגודל דומה (סביב מוזיאון רוקפלר) עלול אף הוא להפוך לגן לאומי.

לגן הבא

גן לאומי מורדות הר הצופים

ריאה ירוקה מרהיבה החונקת את אל-עיסאווייה וא-טור

להתחיל את הסיור במרכז המבקרים שבוועדה המחוזית

אושר, אך ממתין לדיון נוסף בוועדה המחוזית

שטח: 730 דונם

עתודות הקרקע היחידות של השכונות אל-עיסאווייה וא-טור, שעליהן ניסו התושבים במשך שנים לקדם תכניות מתאר לפיתוח שכונותיהם הצפופות, מצויות בשטחו של ״גן לאומי מורדות הר הצופים״. זאת בניגוד להסכמה שאליה הגיעו תושבי אל-עיסאווייה עם עיריית ירושלים ורשות הטבע והגנים. המעורבות הפוליטית בהליך תכנון הגן והגבולות הנרחבים שנקבעו לו, מעלים חשד כי הגן נועד לשרת שיקולים פסולים של הגבלת הבנייה הפלסטינית במזרח ירושלים. בנובמבר 2013 אישרה הוועדה המחוזית את בניית הגן, בניגוד להמלצתו המקצועית של השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ. התושבים, ארגון "במקום" ועמותת "עיר עמים" ערערו על החלטה זו לוועדה הארצית לתכנון ובנייה, שקבעה בספטמבר 2014 כי לא ניתן לקבוע את גבולות הגן הלאומי מבלי שתתקיים בדיקה מעמיקה של צורכי השכונות הסמוכות אליו. התכנית הוחזרה לדיון נוסף בוועדה המחוזית.

מידע על שכונות נפגעות: אל-עיסאווייה א-טור

שכונת אל-עיסאווייה

מספר תושבים: כ-15,500 תושבים

מספר יחידות דיור: כ-2,300

מצב תכנוני: ב-1991 אישרה עיריית ירושלים לשכונה תכנית מתאר המשתרעת על כ-670 דונם. תכנית זו אינה עונה על צורכי התכנון והפיתוח של השכונה ותושביה חיים בצפיפות וסובלים ממחסור בתשתיות ציבוריות בסיסיות. בשנת 2004 החלו תושבי השכונה ועמותת "במקום" בהליך של תכנון השכונה בתיאום עם מוסדות התכנון בעירייה ובמשרד הפנים. גבול ההרחבה המתוכננת של השכונה נקבע בתיאום עם רשות הטבע והגנים.

גנים לאומיים: בשנת 2005 הוחל בתכנון גן לאומי מורדות הר הצופים, מדרום לשטח הבנוי של אל-עיסאוויה, ועל אדמותיה. בניגוד לסיכום בין התושבים לרשויות, הגן המתוכנן כולל את כל עתודת הקרקע האחרונה של השכונה, שנועדה להרחבתה ולפיתוחה.

הריסות בתים: משנת 2006 ועד סוף אפריל 2014 הרסו עיריית ירושלים ומשרד הפנים באל-עיסאווייה 35 יחידות דיור ושבעה מבנים שאינם למגורים (נתוני בצלם).

א-טור

מספר תושבים: כ-23,000

מספר יחידות דיור: מעל 3,000

מצב תכנוני: תושבי השכונה סובלים מצפיפות דיור גבוהה, נאלצים לבנות ללא היתר ולבתיהם נשקפת סכנת הריסה. בשכונה קיים מחסור במוסדות חינוך ותרבות ובמתקני פנאי וספורט, ותשתית הכבישים, הניקוז והביוב בה ישנה ורעועה. אזור ח'אלת אל-עין שבצפון השכונה הוא עתודת הקרקע היחידה שנותרה לשכונה אולם התכניות הקיימות מגדירות את רובו כשטח פתוח האסור לבנייה, ומתירות בשאר השטח בנייה נמוכה בלבד. תושבי א-טור יזמו הליך לתכנון ח'אלת אל-עין על מנת לתת מענה לצורכיהם, ובמארס 2011 הודיעה העיריה כי תסייע בקידום התכנית.

גנים לאומיים: גן לאומי מורדות הר הצופים, שאושר בנובמבר 2013, משתרע בין היתר על חלקה הצפוני של תכנית ח'אלת אל-עין, שם תכננו התושבים להקים מבני ציבור וגן קהילתי. זאת, תוך התעלמות מהבטחת העירייה כי תסייע לקידום התכנית שיזמו התושבים.

הריסות בתים: משנת 2006 ועד סוף אפריל 2014 נהרסו בשכונה 52 יחידות דיור ושישה מבנים שאינם למגורים (נתוני בצלם).

לגן הבא

גן המלך

בשלבי תכנון. צווי פינוי יימסרו בקרוב לתושבים המתגוררים במקום

מחזה מרהיב של פינוי פלסטינים מביתם

מועד אישור בוועדה המקומית: יוני 2010

שטח: 170 דונם

בתחילת 2010 הגישה עיריית ירושלים לוועדה המקומית תכנית להקמת פארק תיירותי בשם "גן המלך" בשכונת אל-בוסתאן שבסילוואן. על פי התכנית, לצורך פיתוח הגן ייהרסו הבתים במערב השכונה (לפחות 22), ואילו הבתים במזרח השכונה (לפחות 66) יוכשרו וזכויות הבנייה בהם יורחבו. לכאורה, התכנית תאפשר לתושבים המפונים ממערב השכונה להקים בתים חדשים במזרחה. אולם, היא מתעלמת מכך שלעירייה אין כל סמכות או יכולת לאפשר לאנשים להקים בתים בשטחים הנמצאים בבעלותם הפרטית של תושבים במזרח השכונה, ומהתנאים המחמירים שמציבה העירייה בפני תושבי מזרח ירושלים המבקשים היתרי בנייה. חסמים אלה עלולים להותיר את המשפחות שבתיהן ייהרסו במערב השכונה ללא פתרון דיור חלופי. התכנית אושרה בוועדה המקומית ביוני 2010 וממתינה לדיון בוועדה המחוזית.

מידע על שכונות נפגעות: אל-בוסתאן

שכונת אל-בוסתאן (סילוואן)

מספר תושבים: כאלף

מספר בתים: למעלה מ-90

מצב תכנוני: בתכנית המתאר העירונית מ-1976 הוגדר עמק אל-בוסתאן כשטח פתוח. עם השנים גברה הצפיפות בסילוואן, אולם תכניות המתאר השכונתיות לא נתנו לכך מענה ובלית ברירה החלו תושבי השכונה לבנות בעמק ללא היתר. בעקבות זאת הוצאו צווי הריסה לעשרות בתים באל-בוסתאן. התושבים אינם יכולים להרחיב את בתיהם, לבנות בתים נוספים על אדמותיהם או להקים תשתיות ראויות ומבני ציבור.

גנים לאומיים: תכנית עירונית להקמת "גן המלך" בשכונה מצויה בהליכי תכנון. התכנית כוללת הריסה של לפחות 22 בתים במזרח השכונה, והכשרה של 66 בתים במערבה.

לגן הבא

גן לאומי נחל רפאים

גן ההופך את השטח החקלאי של הכפר אל-ולג׳ה למתחם פיקניק ובילויים לישראלים בלבד

לחזות בתושבי אל-ולג׳ה מציצים על אדמותיהם מבעד לגדר

מועד הכרזה: יולי 2013

שטח: 1,400 דונם

ביולי 2013 הורחב ״גן לאומי נחל רפאים״ כך שיכלול גם שטחים שסופחו לתחום המוניציפלי של ירושלים. מתוכם, כאלף דונם שייכים לכפר אל-ולג'ה ומשמשים את תושביו לחקלאות ולמרעה. בשטח זה גם גרים במערות ובפחונים כעשרה אנשים, בהם ילדים. לפי רשות הטבע והגנים, החקלאים יורשו להמשיך לעבד את האדמות ולרעות במקום, אך ייאסר עליהם להקים מבנים חקלאיים, לגדר חלקות ולפתח חקלאות תעשייתית. אולם, התוואי המתוכנן של גדר ההפרדה מנתק את תושבי אל-ולג'ה מהאדמות שנכללו בשטח הגן הלאומי וגם אם המדינה תאפשר להם גישה אליהן, עולה מהניסיון בחלקים אחרים בגדה שזו עלולה להיות גישה חלקית בלבד, אם בכלל. לכלל תושבי הכפר לא יתאפשר לנפוש באדמותיהם וליהנות מהפארק שהוכרז בהן.

מידע על שכונות נפגעות: אל-ולג'ה

אל-ולג'ה

מספר תושבים: כ-2,500

מצב תכנוני: כשליש משטחו של הכפר סופח לתחום המוניציפלי של ירושלים, אולם תושבי השטח לא קיבלו תעודות זהות ישראליות. עיריית יירושלים מעולם לא הכינה תכנית מתאר לשטח שסופח אליה והיא אף דחתה תכנית שהכינו התושבים בטענה שהיא כוללת בנייה בשטחים שנועדו להישאר פתוחים. בלית ברירה, חלק מהתושבים בונים ללא היתר. מאז 1982 הוצאו כ-100 צווי עצירת בנייה והריסה לבתים באל-ולג'ה, רובם בחלקו של הכפר המצוי בשטח המוניציפאלי של ירושלים. התוואי המתוכנן של גדר ההפרדה מקיף את חלקו הבנוי של הכפר כמעט מכל עבריו ומנתק את תושביו מרוב אדמותיהם החקלאיות. רוב הגדר סביב הכפר טרם נבנתה.

גנים לאומיים: גן לאומי נחל רפאים הוכרז מצפון לבתי אל-ולג'ה, על כאלף דונם מאדמותיהם החקלאיות של תושביו, באופן שמונע מבעלי הקרקע להשתמש בה כרצונם. גדר ההפרדה עתידה לנתק את הכפר מאדמותיו שבשטח הגן הלאומי.

הריסות בתים: משנת 2003 ועד סוף אפריל 2014 נהרסו באל-ולג'ה 16 יחידות דיור (נתוני בצלם).

לגן הבא

גן לאומי בהר הזיתים

גן בעל אופי אורבני המשלב מנזרים, כנסיות ובתי מגורים

בגן התגלו בתים פלסטיניים מתקופת נתניהו הראשון.

בשלבי תכנון ראשוני

שטח: כ-470 דונם

בגרסה מוקדמת של תכנית מתאר ירושלים 2000 סימנה עיריית ירושלים שטח באזור הר הזיתים כמיועד לגן לאומי. הגן צמוד לשכונת א-סוואנה מדרום וממערב ושלוחה שלו גובלת בצדה המערבי של שכונת א-שיאח. על פי תכנית זו, רובו מיועד לשמש שטח ציבורי פתוח וחלקים ממנו – שבהם ישנם מנזרים וכנסיות – הוגדרו כשטחים למבני ציבור ולמוסדות. בשטח שסומן כגן מצויים גם בתי מגורים. תכנית זו לא הוגשה, אולם רשות הטבע והגנים מבצעת במקום עבודות פיתוח וניקיון מאז שנת 2008, לרבות בניית טרסות וסלילת שבילים באפיק נחל קדרון. הגן המתוכנן וגן לאומי עמק צורים חוסמים את שכונת א-סוואנה כמעט מכל עבריה ואינם מותירים לה אפשרות להתפתח.

מידע על שכונות נפגעות: א-שיאח א-סוואנה

שכונת א-סוואנה

מספר תושבים: כ-3,000

מצב תכנוני: התכניות העירוניות התקפות בתחום השכונה מאז שנת 1976 מאפשרות בה בנייה מוגבלת בלבד. כמעט כל האזור שנועד למגורים בתכניות אלה כבר בנוי.

גנים לאומיים: שטח פתוח גדול בחלקה הצפוני של השכונה הוכרז כגן לאומי עמק צורים; בנוסף, עיריית ירושלים סימנה בגירסה מוקדמת של תכנית מתאר ירושלים 2000 גן לאומי בהר הזיתים, המקיף את השכונה מדרום וממערב. שני הגנים במשולב חוסמים את השכונה כמעט מכל עבריה ואינם מותירים לה אפשרות להתפתח.

שכונת א-שיאח

מספר תושבים: כ-11,000

מצב תכנוני: העירייה ייעדה שליש מהשטחים שבמרכז השכונה – שרובם כבר בנויים ללא היתר – להרחבת בית הקברות היהודי בהר הזיתים, שממערב לשכונה. הדבר מעמיד כמאה מבתי השכונה בסכנת הריסה ומגביל את התפתחותה. עובדה זו, וזכויות הבנייה המצומצמות שהקצתה העירייה בשכונה, גורמים למחסור חמור ביחידות דיור בא-שיאח, שכל כיווני ההתפתחות שלה חסומים על-ידי שכונות פלסטיניות אחרות, דרכים, גדר ההפרדה ובית הקברות. בשכונה אין אף גן ילדים או בית ספר ציבורי וגם לא גן שעשועים או שטח פתוח שפותח לרווחת התושבים.

גנים לאומיים: זרוע של הגן הלאומי שסימנה העירייה בהר הזיתים, ואשר נשלחת לכיוון בית הקברות היהודי, מהווה גורם נוסף שמגביל את התפתחות השכונה

לגן הבא

גן לאומי שמעון הצדיק בשיח' ג'ראח

גן בעל תוואי ייחודי הכולל מבנים מאוכלסים ומטע זיתים שהופקע

מופע אור קולי במטע הזיתים המועלה ע"י עמותת עטרת כהנים

בשלבי תכנון ראשוני

שטח: 170 דונם

בסמוך לבתי שכונת שיח' ג'ראח סימנה עיריית ירושלים בגירסה מוקדמת של תכנית מתאר ירושלים 2000 גן לאומי. בשוליו המערביים של הגן נכללו כעשרה מבנים קיימים, שרובם משמשים למגורים. השטח כולל גם מטע זיתים המשתרע על כ-35 דונם ("כרם המופתי") שהמדינה הגדירה כנכסי נפקדים והפקיעה "לצורכי ציבור". את רוב המטע משכיר מנהל מקרקעי ישראל לעמותת עטרת כהנים לשימוש חקלאי מאז 1997. רוב שטח הגן מוגדר כיום כשטח ציבורי פתוח ובכוונת העירייה להפוך את המתחם לגן לאומי שיתייחס להיסטוריה תנ"כית ויהודית. זאת תוך התעלמות מצורכי התושבים, שניסו לקדם תכנית בנייה למגורים בשטח זה, שהוא עתודת הקרקע היחידה שלהם. ביולי 2011 החלה רשות הטבע והגנים בפעילות ניקוי וגידור במקום, למרות שהשטח לא הוכרז כגן לאומי.

מידע על שכונות נפגעות: שיח' ג'ראח

שכונת שיח' ג'ראח

מספר תושבים: כ-3,000

מצב תכנוני: השכונה גובלת בשכונות יהודיות מצפון, ממערב ומדרום מערב. תכנית המתאר של השכונה, שהוכנה בשנות השמונים, מגדירה את רוב עתודת הקרקע היחידה שלה כשטח ציבורי פתוח. בעלי קרקעות במקום ניסו לקדם תכנית לבנייה למגורים בשטח זה, אך הצליחו להביא להתרת הבנייה ברבע מהשטח בלבד, וגם בנייה זו טרם יצאה לפועל. כ-20% משטחי השכונה מיועדים למבני ציבור, אולם כשליש משטח זה משמש את קריית הממשלה ובשאר השטח קיימים מוסדות בריאות המשרתים את תושבי העיר המזרחית כולה. בשכונה אין כלל גני ילדים עירוניים ובתי ספר יסודיים ציבוריים.

גנים לאומיים: התכניות הקיימות מייעדות שטח פתוח בתוך השכונה, המשתרע על-פני כ-120 דונם, לגן לאומי.

לגן הבא

גן לאומי בבאב א-זאהרה (מוזיאון רוקפלר)

גן חסר ערכי טבע, המתייחד בנוף שכונה עוצר נשימה

להתרשם מהמסלול התכנוני האתגרי של דיירי המקום

בשלבי תכנון ראשוני

שטח: כ-40 דונם

השטח, שכולל את מוזיאון רוקפלר, רצועה צרה של שטח בנוי וגינה ציבורית שכונתית, יועד בגרסה מוקדמת של תכנית ירושלים 2000 להיות גן לאומי. במקום אין ערכי טבע, נוף או מורשת שעשויים להצדיק את ייעודו כגן לאומי; על מבנה המוזיאון ניתן היה לשמור במסגרת שימור אתרים, כפי שנעשה במקרים דומים בישראל. בגרסה המתוקנת של תכנית ירושלים 2000 יועד השטח למבני ציבור; בפועל, בכמחציתו כבר עומדים בתי מגורים, ומחציתו השנייה משמשת כגן הציבורי היחיד בשכונה.

מידע על שכונות נפגעות: ואדי אל-ג'וז

שכונת ואדי אל-ג'וז

מספר תושבים: כ-17,000

מצב תכנוני: באזורים המתוכננים של השכונה הוקצו אחוזי בנייה נמוכים, המנוגדים לאופייה האורבני; אזורים אחרים בשכונה, שכלל אינם מתוכננים, בנויים בצפיפות. השכונה סובלת ממחסור בעתודות קרקע לבנייה.

גנים לאומיים: גן לאומי סובב חומות ירושלים כולל שטח של 56 דונם בדרום מזרח ואדי אל-ג'וז. השטח משמש את התושבים כמתחם שוק וכחנייה, וקיימים בו כמה מבני מגורים. כ-40 דונם משטח השכונה, אזור שרובו ריק, נכללו בשטחו של גן לאומי עמק צורים. שטח בגודל דומה (סביב מוזיאון רוקפלר) עלול אף הוא להפוך לגן לאומי.

בחזרה להתחלה