Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

נייר עמדה האג מרץ 2020מטבע הדברים, תשומת הלב של כולנו ממוקדת בימים אלו במשבר הקורונה והשלכותיו על חיינו. אני מבקש לאחל לכל אחת ואחד מאיתנו בריאות טובה – בכל מקום ברחבי השטחים וישראל, וברחבי תבל. 

הקורונה משנה סדרי עולם – ועם זאת, דברים מסוימים לא משתנים. כך בנוגע למאבק שמובילה ממשלת נתניהו נגד סמכותו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לחקור את המצב בשטחים. נתניהו, שהשווה את מהלכי בית הדין לגזרות אנטישמיות והמשיך בקריאה לסנקציות נגד בית הדין, "נציגיו הרשמיים, תובעיו, כולם", שיגר לפני ימים ספורים משלחת לוושינגטון, על מנת לסכם עם ממשל טראמפ על מאבק משותף נגד בית הדין.


אנחנו, בבצלם, חושבים אחרת. המאבק, בוודאי, לא צריך להיות נגד בית הדין – אלא נגד ביצוע הפשעים שבסמכותו לחקור.
לכן, אנחנו מפרסמים היום את נייר העמדה "כל מה שבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לא אמור להיות" בו אנו מפריכים את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין – עמדה הנסמכת על מה שבית הדין לא אמור להיות, במטרה למנוע ממנו מלממש את מה שהוא כן אמור לעשות.

עמדת היועמ"ש פורסמה שעות ספורות לפני הודעת התובעת כי הגיעה למסקנה שיש בסיס סביר לפתוח בחקירה. כמי שחוות הדעת שלו מייצגת את הממשלה, עמדתו היא הביטוי המשפטי הרשמי לעמדת המדינה בנושא. מכאן החשיבות בחשיפת המופרכות של עמדת היועמ"ש, אשר מנסה לבסס את טיעוניו על ציטוטים חלקיים ומגמתיים שהוצאו מהקשרם, על התעלמות מהוראות המשפט הבינלאומי ועל תיאור מופרך של המציאות. על כל אלו, ועוד, תוכלו לקרוא בנייר העמדה שלנו.

הדיון כרגע בפני בית הדין מצומצם לשאלת סמכות השיפוט. אלא שכפי שחושפים מהלכיה מרחיקי הלכת של הממשלה כבר בשלב זה, בשורש ההתנגדות הישראלית לא מונח עניין תיאורטי בשאלות של סמכות, אלא ערעור מהותי על הערכים שעליהם נועד בית הדין הפלילי הבינלאומי להגן – ערכים אותם ישראל מבקשת להוסיף ולרמוס תוך שהיא ממשיכה ליהנות, כפי שהתרגלה, מחסינות מוחלטת ביחס למעשיה בשטחים.

אם אף אחד לא ייתן את הדין אף פעם, שום דבר לא ישתנה. לכך, בדיוק, שואפת הממשלה. אלא שאם ייקבע שיש סמכות, תיפתח בהאג חקירה – והמדינה, אולי, סופסוף, תצטרך להתחיל לקחת בחשבון את האפשרות שלפשעים שהיא מבצעת נגד הפלסטינים יהיה מחיר. אנו תקווה כי בית הדין יקבל את ההחלטה המתבקשת, יאשר את עמדת התובעת, ויקבע: יש סמכות – ותהיה חקירה.

בברכה,

חגי אלעד
מנכ"ל בצלם