Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

חקירת הריגתו של סמיר עווד והעתירה לבג"ץ - ריכוז קישורים

חיילים שירו בנער בן 16 בגבו הואשמו ב"מעשה פזיזות ורשלנות", המפקדים ששלחו אותם למארב לא יתנו דין וחשבון, פורסם ב-31.12.15

שלוש שנים כמעט לאחר הריגתו של סמיר עווד: עד סוף השנה יוגשו כתבי אישום בסעיף מינורי, פורסם ב-9.11.15

פרקליטות המדינה ממשיכה בסחבת בקבלת החלטה בתיק חקירת הריגתו של סמיר עווד. פורסם ב-10.8.15

פרקליטות המדינה: הרג של נער פצוע ונמלט ביריות בגבו הוא "מעשה פזיזות ורשלנות". פורסם ב-14.4.15

המדינה תדווח על החלטתה בתיק חקירת ההרג של סמיר עווד עד אמצע אפריל. פורסם ב-26.3.15

בג"ץ הורה לפרקליטות הצבאית והאזרחית לקבל החלטה בתיק סמיר עווד בתוך שלושה חודשים. פורסם ב-1.12.14

אביו של נער פלסטיני שנהרג מירי חיילים בכפר בודרוס תובע מבג"ץ לסיים את הסחבת בחקר הרג בנו. פורסם ב-30.3.14

תחקיר בצלם: חיילים ירו בסמיר עווד, בן 16, ללא כל הצדקה, והרגו אותו. בודרוס, מחוז רמאללה, 15.1.13. פורסם ב-21.2.13

מסמכי העתירה לבג"ץ:

כתב האישום, 31.12.15

עדכון פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי והיועץ המשפטי לממשלה] אודות ההחלטה להעמיד לדין את שני חיילים בגין "מעשה פזיזות ורשלנות בכלי יריה", 4.11.15.

עדכון של פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי והיועמ"ש] כי הליכי השימוע לשני החשודים הסתיימו, ועתה נדרשת השלמת חקירה נוספת, 3.8.15

תגובת העותרים לתגובת המדינה, 22.6.15

עדכון של פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי והיועמ"ש] אודות הליכי השימוע לשני החשודים וסיום הליכי הסרת החיסיון, 10.6.15

תגובת העותרים לתגובת המדינה, 3.5.15

עדכון של פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי והיועמ"ש] אודות ההחלטה להגיש כתב אישום, בכפוף להליכי שימוע והסרת חיסיון, 14.4.15

תגובת העותרים לתגובת המדינה, 22.3.15

עדכון של פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי והיועמ"ש] כי תיק החקירה הועבר מהפרקליטות הצבאית לפרקליטות המדינה, מחוז מרכז, 15.3.15

החלטת בג"ץ בדיון בעתירה, 1.12.14

פרוטוקול הדיון בעתירה, 1.12.14

עדכון של פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי] לקראת הדיון בעתירה, 30.11.14.

עדכון של פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי] בדבר עיקרי פעולות החקירה הצפויות, 1.9.14

תגובת העותרים לתגובת המדינה, 19.6.14

תגובת פרקליטות המדינה [בשם הפרקליט הצבאי הראשי] לעתירה, 2.6.14

העתירה, 27.3.14