נישול וניצול

מדיניות ישראל באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח.

צילום: 8.2.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 14.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 3.1.09, קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 8.2.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 8.2.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 23.3.11, אייל הראובני / בצלם צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 3.1.11, אייל הראובני / בצלם צילום: 8.2.11 קרן מנור / activestills.org צילום: 8.2.11 קרן מנור / activestills.org צילום: 13.4.11, אייל הראובני / בצלם צילום: 23.3.11, אייל הראובני / בצלם צילום: 26.2.11, אייל הראובני / בצלם צילום: 3.1.09, אייל הראובני / בצלם צילום: 13.3.11 קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11 קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 8.2.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 8.2.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 8.2.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 26.12.10, אייל הראובני / בצלם צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org צילום: 3.1.09, אייל הראובני / בצלם צילום: 13.3.11, קרן מנור / activestills.org