מדיניות התכנון והבנייה עבור האוכלוסייה הפלסטינית בשטח C

ח'רבת סוסיא, דרום הר חברון: כפר שלם בסכנת הריסה. צילום: אן פק, אקטיבסטילס, 15.6.2012
ח'רבת סוסיא, דרום הר חברון: כפר שלם בסכנת הריסה. צילום: אן פק, אקטיבסטילס, 15.6.2012

מדיניות התכנון והבנייה עבור האוכלוסייה הפלסטינית בשטח C גם אחרי הסכם אוסלו, שמרה ישראל בידיה את מלוא סמכויות התכנון והבנייה בשטח C, המשתרע על פני כ-60% מהגדה המערבית. ישראל מטילה הגבלות חמורות על ההתיישבות, הבנייה והפיתוח הפלסטיניים בשטח זה, תוך התעלמות מצורכי האוכלוסייה הפלסטינית. מדיניות זו כופה על תושבים פלסטינים לחיות בתנאי מגורים בסיסיים, ללא אפשרות לבנות בתים כחוק ולפתח את יישוביהם, ותוך חשש מתמיד מהרס בתיהם, מפינויים ומגדיעת מטה לחמם.

המנהל האזרחי אוסר על פלסטינים לבנות בחלקים נרחבים משטח C בעילות שונות, כגון הגדרתם כאדמות מדינה, אדמות סקר, שטחי אש, שמורות טבע וגנים לאומיים או הקצאתם לשטחי שיפוט של התנחלויות ומועצות אזוריות. בנוסף, מונעות הרשויות מפלסטינים לבנות גם באדמות הכלואות בין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק. היקף השטח שבו נאסר על פלסטינים לבנות עומד, בניכוי חפיפות בין השטחים שפורטו לעיל, על כשבעים אחוזים משטח C.

Related Updates