פגיעה במימוש הזכות לטיפול רפואי בגדה המערבית

להגבלות החמורות שמטיל הצבא על תנועת פלסטינים בגדה המערבית יש השלכות חמורות על חיי הפלסטינים, כולל פגיעה קשה ביכולתם לקבל טיפול רפואי נאות.

מאות החסימות הפיסיות ועשרות המחסומים מגבילים מאוד את גישתם של רבים מהזקוקים לטיפול רפואי בגדה אל המרכזים הרפואיים הרלוונטיים, ובמקרים רבים אף מונעים אותה לחלוטין. במיוחד נפגעת נגישותם של תושבי הכפרים והפריפריה לבתי החולים הנמצאים בערים הגדולות . דוגמה בולטת לכך הם תושבי הכפרים הסמוכים לירושלים שצריכים להגיע לאחד מבתי החולים במזרח העיר ונדרשים להצטייד בהיתר על מנת להגיע ליעדם. לשם כך, החולים נאלצים להמציא אישורים ומסמכים רפואיים המעידים על מחלתם ומוכיחים כי הם מוזמנים לטיפול בבית החולים הספציפי, ושרק בו ניתן לקבל את הטיפול הרפואי שהם זקוקים לו.

התלות בקבלת היתר מקשה במיוחד על נשים הרות, הצריכות להגיע לבית החולים בזמן ללידה. תוקפו של ההיתר הניתן לנשים בסמוך למועד הלידה הוא יום או יומיים בלבד, כמו לרוב החולים, על אף שבמרבית המקרים אין לדעת בוודאות מתי תתרחש הלידה בסופו של דבר. לפיכך נאלצות נשים בחודש התשיעי להריונן להגיע אל המת"ק מדי כמה ימים על מנת לחדש את ההיתר. כתוצאה מכך נאלצו מספר נשים ללדת במחסום עצמו, לאחר שעוכבו בו מכיוון שתוקף ההיתר שבידן פג. במהלך שנת 2007 ילדו לפחות חמש נשים במחסום. שלוש מהן ילדו באחד ממחסומי הכניסה לירושלים.

Related Updates