מתן דין וחשבון על הפרת זכויות האדם בשטחים

< פאטמה זהראן עם תמונת בנה, עבד אל-כרים זהראן. תצלום: איאד חדאד, 25.6.08 , דיר אבו משעל, מחוז רמאללה.

מתן דין וחשבון על הפרות של זכויות האדם חיוני כדי ליצור הרתעה ולמנוע את הישנותן של הפרות אלה. מטעם זה קובע המשפט הבינלאומי כי על מדינות לקיים חקירות אפקטיביות בגין חשד להפרות של זכויות האדם ולהעמיד לדין את האחראים להן. כן דורש המשפט הבינלאומי לפצות את מי שנפגע מהפרות אלה בגין הנזק שנגרם להם.

מטרתו העיקרית של המשפט ההומניטארי הבינלאומי היא לצמצם את מספר האזרחים שנפגעים במהלך פעולות לחימה. לכן קובע משפט זה כללים ברורים המסדירים מתי מותר להשתמש בכוח ונגד מי. "עקרון ההבחנה" קובע כי הצדדים הלוחמים חייבים להבחין בין לוחמים לבין אזרחים במהלך לחימה וכי הפגיעה המכוונת באזרחים ובמטרות אזרחיות היא אסורה. "עקרון המידתיות" קובע שגם כשיש כוונה לפגוע במטרה צבאית לגיטימית, חובה לוודא שהיתרון הצבאי הצפוי כתוצאה מהתקפה זו גדול מהפגיעה הצפויה באזרחים. לפי עיקרון זה, על הצבא לנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. מכאן שכל פגיעה באזרחים היא תוצאה בלתי רצויה של הלחימה ואינה חלק אינטגראלי ממנה, גם אם בנסיבות מסוימות לא תיחשב פגיעה כזו להפרה של החוק.

מהאיסור על הפגיעה באזרחים נובעת החובה לחקור את המקרים שבהם נפגעו אזרחים, גם במהלך סכסוך מזוין. כך, למשל, כדי שמותם של אזרחים לא ייחשב להפרה של החוק לפי עיקרון זה חייבת להתקיים שורה של תנאים. בין השאר, יש לכוון התקפות רק לעבר מטרות לגיטימיות, הצבא חייב לעשות כל שביכולתו כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים והיתרון הצבאי הצפוי מההתקפה חייב לעלות על הפגיעה הצפויה בעת ביצוע ההתקפה. שאלות אלה צריכות להיבדק במסגרת חקירה, לפני שניתן לקבוע שמותו של אדם לא היווה הפרה של החוק.

Related Updates