20.9.11: המנהל האזרחי מנסה להכשיר בדיעבד את ההתנחלות עפרה

Published: 
20 Sep 2011
ההתנחלות עפרה. צילום: יחזקאל ליין, בצלם

ב-15.9.11 הודיעה פרקליטות המדינה לבג"ץ, בתגובה לעתירת הכפרים הפלסטינים עין יברוד וסילוואד מיוני 2011, כי בהוראת הדרג המדיני הורה למנהל האזרחי להכין מפת "תחום ישוב" לעפרה. המפה תקבע את גבולה המוניציפאלי של ההתנחלות ותאפשר בעתיד הכנת תכנית מתאר מפורטת שתכשיר את הבנייה הבלתי חוקית שנעשתה בה. הכנת מפת "תחום ישוב" הוא אחד מארבעת התנאים להכשרת התנחלות כחוקית, לפי החוק הישראלי, כפי שנקבעו בדו"ח ששון. הודעת המדינה לא כללה תאריך יעד להשלמת מפת "תחום ישוב" או התייחסות לעצם חוקיות הפקעת האדמות הפלסטיניות הפרטיות של תושבי הכפרים עין יברוד וסילוואד, עליהן נבנתה ההתנחלות.

מדיניות ההתנחלות כולה מפרה את כללי המשפט הבינלאומי האוסר על הקמת התנחלויות בשטחים כבושים, אולם יותר מכך, אפילו על פי הכללים שקבעה ממשלת ישראל, ההתנחלות עפרה אינה חוקית ומעמדה אינה שונה מזה של מאחז בלתי מורשה על-פי התנאים שקבעו בדו"ח ששון. לפחות 58% משטחה הבנוי של ההתנחלות רשומים בטאבו על שם פלסטינים. מעולם לא הוגדר לה תחום שיפוט ולא אושרה עבורה תוכנית מתאר כך שמאות הבתים שבנויים בה הם בנייה בלתי חוקית. הכנת מפת "תחום ישוב" הוא אחד מארבעת התנאים להכשרת התנחלות כחוקית, לפי החוק הישראלי, כפי שנקבעו בדו"ח ששון.

 השטחים המסומנים בצבע רשומים בטאבו על שם פלסטינים. השטחים המסומנים בצבע רשומים בטאבו על שם פלסטינים. להורדת המפה המלאה לחצו כאן.

קיומה של עפרה אחראי לפגיעה נרחבת בזכויות האדם של תושבי האזור הפלסטינים. הפגיעה המיידית היא בזכות הקניין של פלסטינים שעל קרקעות שבבעלותם הוקמה ההתנחלות. כתוצאה מקיומה של עפרה נפגעות גם זכויות הקניין של תושבי עין יברוד, שבבעלותם קרקעות חקלאיות הסמוכות לשטח הבנוי של ההתנחלות. גישתם לאדמותיהם מוגבלת מאוד בשנים האחרונות וכך נפגעת יכולתם להתפרנס מהיבולים החקלאיים. מיקומה הגיאוגרפי של עפרה בלב אזור המאוכלס בצפיפות בפלסטינים יוצר חיץ בין הכפרים הפלסטיניים השונים שבאזור ופוגע בחופש התנועה של תושביהם.