רקע על מעצר מנהלי

מעצר מנהלי הוא מעצר המבוצע על-סמך הוראה מנהלית בלבד, ללא הכרעה שיפוטית, ללא כתב אישום וללא משפט. על-פי המשפט הבינלאומי, מעצר כזה יכול להיחשב לחוקי בנסיבות מסוימות, אך בשל הפגיעה הקשה בזכויות להליך משפטי הוגן הטבועה באמצעי זה, ונוכח הסכנה הברורה לניצולו לרעה, הציב המשפט הבינלאומי הגבלות נוקשות על יישומו. על-פי המשפט הבינלאומי, ניתן לעצור אנשים במעצר מנהלי רק במקרים חריגים ביותר, כאמצעי אחרון שנועד למניעת סכנה שלא ניתן לסכלה באמצעים פחות פוגעניים.

הדרך שבה ישראל משתמשת במעצר מנהלי עומדת בניגוד בוטה להגבלות אלה. מעצר מנהלי בישראל מבוצע תחת מעטה כבד של חיסיון, שאינו מאפשר לעצירים להקים לעצמם הגנה ראויה, וללא הגבלת זמן. במהלך השנים החזיקה ישראל אלפי פלסטינים במעצר מנהלי ממושך, בלי להעמידם לדין, בלי למסור להם מה ההאשמות נגדם ובלי לתת להם או לעורכי דינם לעיין בחומר הראיות. ישראל גם משתמשת באמצעי זה כחלופה נוחה להליך פלילי, כאשר התביעה מעדיפה שלא לחשוף את הראיות הקיימות נגד העציר, ולא כאמצעי למניעת סכנה עתידית. בכך מתעלמת מערכת המשפט הצבאית מהזכות לחירות ולהליך הוגן, מזכות הטיעון ומחזקת החפות – הגנות שמעוגנות היטב במערכת המשפט הישראלית ובמשפט הבינלאומי. 

Related Updates