שפכי אריאל מזהמים את אדמות סלפית, 2009

3,309 צפיות
נובמבר 2009
צולם על-ידי: 
הופק על-ידי "החדשות מהירקון שבעים" בשיתוף עם בצלם

העיירה סלפית, הסובלת זה שנים משפכים המוזרמים לכיוונה מההתנחלות אריאל, אינה מקרה חריג: עשרות מיליוני קוב של שפכים זורמים באין מפריע ברחבי הגדה המערבית הן מהתנחלויות, הן מהעיר ירושלים והן מיישובים פלסטיניים, ומסבים נזק חמור לסביבה. בהתנחלויות רבות, מתקני הטיהור מיושנים ואינם עומדים בעומס הנוכחי המוטל עליהם; באחרות, כלל לא הוקמו מתקנים. מאמצים שעשתה הרשות הפלסטינית להקים מתקני טיהור נתקלו בהערמת קשיים מצידה של ישראל, המתנה את הקמתם בחיבור ההתנחלויות למתקנים.