באמצעות מאות המצלמות שמחלק בצלם לפלסטינים החיים באיזורי עימות, מביאים המתנדבים תמונה חיה מהמציאות בשטח, הנעלמת בדרך כלל מעיני הציבור הישראלי.

בצלם ועיתון הגרדיאן הבריטי מסרו מצלמות למספר פלסטינים הגרים במזרח ירושלים, ולישראלים המודאגים מהתנהלותה של מדינתם, על-מנת שייצרו יומני וידיאו של חייהם.