מצוקת המים

מצוקת המים

לאורך כל חודשי הקיץ מאות אלפי פלסטינים בגדה המערבית סובלים ממחסור חמור במים לשתייה, לרחצה, לניקיון ולהשקיית בעלי-חיים וגידולים חקלאיים. המחסור החמור פוגע בזכויות אדם בסיסיות של תושבי השטחים כמו הזכות לבריאות, לתנאי דיור נאותים, לשוויון ולהנאה ממשאביהם הטבעיים. פגיעה זו היא תוצאה של מדיניות שנוקטת ישראל מאז 1967, המבוססת על חלוקה בלתי הוגנת של משאבי המים בגדה המערבית.

וידיאו בנושא