מגנים אנושיים

מגנים אנושיים

במהלך האינתיפאדה השנייה השתמשו חיילים באזרחים פלסטינים כדי להגן על עצמם: הם דרשו מפלסטינים להיכנס לפניהם לבתים על מנת לבדוק אם הם ממולכדים, לפנות חפצים חשודים מהכביש ועוד. שימוש זה באזרחים לא היה יוזמה של חיילים בשטח אלא נעשה בהתאם להחלטה שהתקבלה בדרגים צבאיים בכירים. ב-2005 קבע בג"ץ כי השימוש באזרחים פלסטינים במסגרת פעילות צבאית אינו חוקי. למרות זאת, לבצלם ידוע על מקרים נוספים שאירעו לאחר החלטה זו.