תושבות ופירוד משפחות

תושבות ופירוד משפחות

לאורך השנים הנהיגה ישראל מדיניות שכמעט לא אפשרה לפלסטינים להתאחד עם בני זוגם שאינם תושבי השטחים, בטענה שאיחוד משפחות אינו בבחינת זכות המוקנית לפלסטינים, כי אם "מעשה חסד". הסמכות לאשר איחוד משפחות נותרה בידי ישראל גם לאחר החתימה על הסכמי אוסלו – למרות שסמכויות אזרחיות אחרות הועברו לרשות הפלסטינית. משנת 2000 הקפיאה ישראל את הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות, ומאז אישרה בקשות רק במסגרת "מחוות מדיניוֹת".

וידיאו בנושא