מתן דין וחשבון

מתן דין וחשבון

על כל מדינה מוטלת החובה לחקור חשדות להפרות של זכויות האדם שנעשו בתחומה ועל ידי הפועלים מטעמה, להעמיד לדין את האחראים ולפצות את הנפגעים. מילוי חובה זו חיוני כדי ליצור הרתעה וכדי למנוע את הישנותן של ההפרות. ישראל מתנערת מחובות אלה. במשך למעלה מעשור לא חקרה מצ"ח מקרי מוות של פלסטינים וחקירות אלה חודשו בחודש אפריל 2011. מקרים של מכות והתעללויות אמנם נחקרים, אך החקירות אינן מובילות למיצוי הדין. חוק שעבר בכנסת מונע כמעט לחלוטין מפלסטינים שנפגעו על ידי כוחות הביטחון לתבוע פיצויים.

וידיאו בנושא