מגנים אנושיים

1.2.09

נייר העמדה מפרט את כיווני החקירה הנדרשים לבדיקה רשמית של התנהלות הצבא במהלך הלחימה בעזה. תחקירים ראשוניים מעוררים ספקות בנוגע להצהרות גורמים רשמיים כי הצבא פעל בהתאם לכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ושהאחריות לפגיעה באוכלוסייה האזרחית מוטלת על חמאס לבדו.

שימוש באזרחים פלסטינים כמגינים אנושיים בניגוד לצו בג"ץ
24.11.02
עדויות חיילים, עדויות פלסטינים
24.9.02