מגנים אנושיים

פברואר 2009

נייר העמדה מפרט את כיווני החקירה הנדרשים לבדיקה רשמית של התנהלות הצבא במהלך הלחימה בעזה. תחקירים ראשוניים מעוררים ספקות בנוגע להצהרות גורמים רשמיים כי הצבא פעל בהתאם לכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ושהאחריות לפגיעה באוכלוסייה האזרחית מוטלת על חמאס לבדו.

שימוש באזרחים פלסטינים כמגינים אנושיים בניגוד לצו בג"ץ
נובמבר 2002
עדויות חיילים, עדויות פלסטינים
ספטמבר 2002