חשד שהירי ממנו נהרגה ברצועה פעוטה בת שנתיים ושמונה חודשים היה בלתי חוקי. סגירת מעבר כרם שלום היא ענישה קולקטיבית אסורה