נתונים על הריסת בתים שנבנו ללא רישיון במזרח ירושלים

פורסם: 
1.1.11
עודכן: 
21.8.16

הריסת בתי מגורים במזרח ירושלים החל משנת 2004 ועד ל-31.7.16, נתוני בצלם

קטינים שאיבדו את ביתם
אנשים שאיבדו את ביתם מתוכן הריסות שבוצעו בידי הבעלים* סה"כ יחידות דיור שנהרסו
שנה
110
194
אין נתונים
53
2004
78
140
אין נתונים
70
2005
18
98
אין נתונים
44
2006
149
219
אין נתונים
62
2007
188
340
5
78
2008
145
254
2
45
2009
91
181
10
23
2010
56
114
15
23
2011
52
107
8
28
2012
176
301
12
72
2013
75
156
16**
52
2014
71
114
3***
47
2015
84
132
6
41
2016
1,293
2,350 77 638
סה"כ

* בתים שנהרסו בידי בעליהם לאחר שקיבלו צו הריסה מהעירייה, במטרה להימנע מתשלום עלות ההריסה בידי העירייה וקנסות. 

** שני בתים נוספים נאטמו בידי בעליהם בצו של העירייה, דבר שהותיר 11 נפשות בהן לפחות 2 קטינים ללא קורת גג. 

*** בית נוסף נאטם בידי בעליו בצו של העירייה דבר שהותיר 6 נפשות, בהן 3 קטינים ללא קורת גג. 


הריסה (מלאה וחלקית) של בתי מגורים ומבנים אחרים במזרח ירושלים, 2014-1999, נתונים רשמיים

סה"כ מזרח ירושלים - משרד הפנים מזרח ירושלים - עירית ירושלים שנה
31
14
17
1999
16
7
9
2000
41
9
32
2001
45
9
36
2002
99
33
66
2003
133
18
115
2004
90
14
76
2005
81
10
71
2006
75
6
69
2007
78
7
71*
2008
68
3
65
2009
56
3
53
2010
64
4
60
2011
51
2
49
2012
60
35
25
2013
988
174
814
סה"כ

לפירוט ההריסות שבוצעו על-ידי משרד הפנים במזרח ירושלים לפי שכונות לחצו כאן.

הערות

  1. בעקבות בחינה מחדש של הנתונים הופרדו נתוני הריסות הבתים באזור ירושלים לשתי קבוצות: הריסות במזרח ירושלים (שבשליטת עיריית ירושלים) והריסות בשכונות וביישובים הסמוכים, המשתייכים, על-פי החלוקה של הרשות הפלסטינית, למחוז אל-קודס. במקרים שבהם הקו המוניציפאלי של עיריית ירושלים עובר בתוך היישוב, חלק מההריסות ביישוב שויכו למזרח ירושלים וחלקן למחוז אל-קודס. את נתוני מחוז אל-קודס ניתן למצוא בתוך יתר נתוני הגדה המערבית.
  2. הנתונים על בתים שנהרסו על-ידי עירית ירושלים נמסרו לבצלם על-ידי העיריה ב-11.3.04, ב-4.11.08 וב-30.4.13, בעקבות פניה על-פי חוק חופש המידע.
  3. הנתונים על בתים שנהרסו במזרח ירושלים על-ידי משרד הפנים  בשנים 2001-1999  לקוחים מדו"ח הוועד נגד הריסת בתים משנת 2004. נתונים לגבי שנים מאוחרות יותר נמסרו למרכז אל-קודס לזכויות סוציאליות ב-5.12.04 על-ידי האגף לתכנון אסטרטגי במשרד הפנים, במכתב מדניאל שגב, ממונה על חופש המידע במשרד הפנים לבצלם, מתאריך 24.9.08 ובמכתב ממשרד הפנים לבצלם ב-9.5.13. 

הריסת בתי מגורים, 1987 עד 1998

בתים שנהרסו במזרח ירושלים
שנה
אין נתונים
1987
30
1988
אין נתון
1989
אין נתון
1990
אין נתון
1991
12
1992
48
1993
29
1994
25
1995
17
1996
16
1997
30
1998

מקורות המידע:

תחקיר בצלם, עיר שלם, LAW: הארגון הפלסטיני להגנה על זכויות האדם והסביבה, PHRIC: מרכז המידע של פלסטין לזכויות האדם בשטחים, הוועד נגד הריסות בתים, חבר מועצת העיר ירושלים מאיר מרגלית, רשויות וכלי תקשורת.

קיימים הבדלים בין המקורות השונים, הן לגבי השימוש עבורו נועדו מבנים שונים (מגורים, פרנסה וכו') והן לגבי המספרים עצמם. משום כך יש להתייחס לנתונים בזהירות, אף שההערכות כאן הן מינימליות.