ירי רקטות ופצצות מרגמה לשטח ישראל

פורסם: 
1.1.11
עודכן: 
24.7.14

ירי רקטות ופצצות מרגמה כפשע מלחמה

הארגונים הפלסטיניים היורים את הרקטות והמרגמות מצהירים בגלוי על כוונתם לפגוע, בין היתר, באזרחים ישראלים. התקפות מכוונות נגד אזרחים חותרות תחת כל כללי המוסר והמשפט. הריגה מכוונת של אזרחים מוגדרת כהפרה חמורה של אמנת ג'נבה הרביעית וכפשע מלחמה שלא ניתן להצדיקו, יהיו הנסיבות אשר יהיו. יתרה מזאת, הרקטות והמרגמות מהוות כשהן לעצמן נשק בלתי-חוקי, גם אם הן מכוונות נגד מטרות צבאיות, שכן מדובר בנשק בלתי מדויק בעליל, שמטבעו מסכן את האזרחים הנוכחים באזורי השיגור והנחיתה שלו, בניגוד לדרישות היסוד של דיני הלחימה: ההבחנה והמידתיות.

בחלק ניכר מהמקרים יורים הפלסטינים מתוך אזורים שחיים בהם אזרחים. המשפט ההומניטארי הבינלאומי אוסר על התקפות מתוך בתי אזרחים או מאזורים הסמוכים להם ועל השימוש באזרחים כמגנים אנושיים. הארגונים הפלסטיניים הבוחרים לירות רקטות על יישובים בישראל מתוך אזור מיושב או סביבתו עוברים גם על איסור זה ומפגינים בכך לא רק כוונה לפגוע באזרחים ישראלים אלא גם אדישות לחיי אזרחים פלסטינים.

על השלטון הפלסטיני לעשות כל שביכולתו כדי להפסיק את ירי הרקטות והמרגמות ועל הארגונים הפלסטיניים לחדול מהתקפות מכוונות כלפי אזרחים, בפרט כאשר אלה מבוצעות מתוך אזור פלסטיני מיושב. השלטון הפלסטיני אחראי להפרות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי בהימנעותו מנקיטת צעדים מספיקים להפסקת הירי סמוך לבתי אזרחים, וביתר שאת בהשתתפותו הפעילה בהתקפות אלה. אנשים המעורבים בביצוע הפרות אלה אחראים לביצוע פשעי מלחמה והם נושאים באחריות פלילית אישית למעשיהם.

שוטר מכבה מכונית שעלתה באש כתוצאה מפגיעת רקטת קסאם בשדרות. צילום: אמיר כהן, רויטרס, 19.5.07.
שוטר מכבה מכונית שעלתה באש כתוצאה מפגיעת רקטת קסאם בשדרות. צילום: אמיר כהן, רויטרס, 19.5.07.

נתונים

מתחקיר בצלם עולה כי מאז חודש יוני 2004 ועד ה-23.7.2014 נהרגו בישראל 26 אזרחים ישראלים (ארבעה מהם קטינים) ושני אזרחים זרים מפגיעת רקטות ופצצות מרגמה שנורו בידי פלסטינים. בנוסף נהרגו חמישה חיילים, שלושה בישראל ושניים ברצועת עזה. אזרחית ישראלית נוספת ושלושה אזרחים זרים נהרגו מפגיעת רקטת בהתנחלויות ברצועת עזה, לפני פינוין. כמו כן נהרגו מפגיעת רקטות לפחות 11 פלסטינים (שמונה מהם קטינים).

מפגיעת טיל נ"ט נהרגו קטין ישראלי (בשטח ישראל) וחייל (בשטח הרצועה).

בסה"כ נהרגו בישראל ובשטחים 48 בני אדם מירי רקטות ומרגמות ושניים מירי טילי נ"ט.

לפי דו"חות שפרסם השב"כ, בשנת 2013 (עד ל-31.3.13) ירו ארגונים פלסטיניים חמושים 15 רקטות מרצועת עזה אל ישראל, זאת לעומת 2,157 רקטות ו-175 פצצות מרגמה שנורו בכל שנת 2012 (רובן במהלך "מבצע עמוד ענן"). להלן פירוט רב שנתי (כל הנתונים לקוחים מאתר השב"כ):

שנה רקטות פצצות מרגמה
2013 15 -
2012 2,157 175
2011 418 258
2010 146 211
2009 566 287
2008 2,048  1,672
2007 1,276  1,531
2006 1,722 55 
2005 401  858