חובות ישראל בהגיבה לירי רקטות

פורסם: 
1.1.11

לפי המשפט ההומניטארי, אין בהפרה של צד אחד ללחימה כדי להעניק לצד שכנגד היתר להתייחס לאזור שהירי מבוצע ממנו כמקשה אחת המהווה יעד צבאי לגיטימי. אמנם לישראל הזכות, ואף החובה, להגן על אזרחיה מפני ירי רקטות, אך עליה להשיג מטרה זו תוך שימוש באמצעים חוקיים העולים בקנה אחד עם דרישות המשפט ההומניטארי הבינלאומי. כלל היסוד בדיני הלחימה מחייב את הצדדים הלוחמים לכוון את פעולתם אך ורק כלפי מטרות צבאיות ספציפיות, להפעיל אמצעי לחימה אשר פגיעתם מידתית ביחס לגודל המטרה, למיקומה ולטבעה, לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע פגיעה באזרחים ולהימנע מפעולות שניתן לצפות כי יגרמו לאובדן נלווה של חיי אזרחים, כאשר אובדן זה מופרז ביחס ליתרון הצבאי הצפוי.

לכן, על ראש הממשלה ושר הביטחון להורות לצה"ל לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למנוע פגיעה באזרחים פלסטינים בפעילות הצבא נגד האחראים לשיגור רקטות לשטח ישראל, ולהקפיד שפעילות זו תעלה בקנה אחד עם דרישות המשפט ההומניטארי הבינלאומי. שאם לא כן עלולה להיות מוטלת גם עליהם ועל מגוון דרגי הצבא המעורבים בדבר אחריות אישית לפשעי מלחמה.