מחסומים, חסימות פיזיות וכבישים אסורים

פורסם: 
16.1.11
עודכן: 
20.5.15

ההגבלות שמטילה ישראל על חופש התנועה של הפלסטינים בגדה המערבית נאכפות באמצעות מערכת של מחסומים קבועים, מחסומי פתע ניידים, חסימות פיזיות, כבישים שבהם נאסרה תנועה של פלסטינים ושערים לאורך מכשול ההפרדה. הגבלות אלו מאפשרות לישראל לשלוט בתנועת הפלסטינים ברחבי הגדה ולהגבילה, לפי שיקוליה ומערכת האינטרסים שלה, תוך כדי הפרה גורפת של זכויותיהם של הפלסטינים.

הבדיקות והחיפושים הממושכים שעורכים החיילים בחלק מן המחסומים, היחס המשפיל והתורים הארוכים, מרתיעים את הנהגים הפלסטינים גם מפני שימוש בחלק מהכבישים שעליהם לא חלים איסורים. כתוצאה מכך, התנועה הפלסטינית בחלק מהכבישים הראשיים בגדה הצטמצמה, ואלה עומדים כמעט בלעדית לרשות המתנחלים.

מחסומים

בחודש אפריל 2015 עמד מספר המחסומים הקבועים המוצבים בגדה המערבית על 96. מתוכם, 57 הם מחסומים פנימיים המוצבים בעומק הגדה, הרחק מהקו הירוק. נתון זה כולל גם 17 מחסומים המוצבים באזור H2 בחברון, שבו קיימות נקודות ההתנחלות הישראליות. 

39 מהמחסומים הקבועים מהווים נקודות בידוק אחרונות לפני הכניסה לישראל, למרות שרובם ממוקמים כמה קילומטרים מזרחה מהקו הירוק, או לפני הכניסה לירושלים. 32 מהמחסומים הללו מאוישים באופן קבוע וסגורים לתנועה בשעות שבהן הם אינם מאוישים. חלק מהמחסומים הללו הופרטו באופן מלא או חלקי, וחלקם מאוישים כבר כיום במאבטחים אזרחיים חמושים המועסקים על-ידי חברות שמירה פרטיות בפיקוח מנהלת המעברים במשרד הביטחון.

בחלק מהמחסומים אוסרת ישראל על מעבר כלי-רכב פלסטיניים פרטיים, למעט בעלי היתרים מיוחדים, ומאפשרת ככלל רק מעבר של תחבורה ציבורית וכלי-רכב מסחריים בלבד. 

בנוסף, הצבא מציב לאורך כבישי הגדה מאות מחסומי פתע ניידים. בחודש אפריל 2015 נספרו על-ידי משרד האו"ם לעניינים הומניטאריים 361 מחסומים ניידים, לעומת 456 בחודש דצמבר 2014, 256 בחודש דצמבר 2013 ו-65 בין חודש ספטמבר 2008 לחודש מארס 2009.

בגבול רצועת עזה ישראל מפעילה ישראל שני מעברים: מעבר ארז, המשמש למעבר הולכי רגל ומעבר כרם שלום, המשמש להכנסת סחורה ודלק. 

לרשימת המחסומים הקליקו כאן

חסימות פיזיות

בנוסף למחסומים הקבועים ולחסימות הפתיע, ישראל חוסמת את דרכי הגישה לחלק מהכבישים הראשיים בגדה באמצעות מאות חסימות פיזיות, בהן סוללות עפר, קוביות בטון, שערי ברזל ותעלות. מספר החסימות משתנה לעיתים מזומנות בהתאם לנסיבות הפוליטיות והביטחוניות; בשנת 2014 נספרו בממוצע 358 חסימות פיזיות בחודש, זאת לעומת כ-445 חסימות בממוצע ב-2012,  ו-434 חסימות בממוצע בחודשים מאי-דצמבר 2011 ו-519 בממוצע בשנת 2010. חסימות אלו מונעות מעבר כלי רכב גם במצבי חירום. כמו כן, החסימות מגבילות הולכי רגל רבים המתקשים לעקוף אותן: קשישים, חולים, נשים בהריון וילדים קטנים.

כבישים אסורים

מרכיב נוסף במערכת ההגבלות הוא האיסור על פלסטינים לנוע בכבישים מסוימים. נכון לחודש  מארס 2015, ישראל מייחדת 60.92 ק"מ מכבישי הגדה לשימושם הבלעדי, או הכמעט בלעדי, של ישראלים, ובראש וראשונה של מתנחלי הגדה המערבית. ישראל אף אוסרת על פלסטינים לחצות חלק מהכבישים הללו בכלי רכב, באופן שמגביל את גישתם לכבישים סמוכים נוספים, שעליהם לא חל לכאורה האיסור. כתוצאה מכך נאלצים נוסעים פלסטינים לרדת מכלי-הרכב, לחצות את הכביש ברגל, ולמצוא תחבורה חלופית מעברו השני. בנוסף ישנם 6.72 ק"מ של כבישים פנימיים במרכז העיר חברון שבהם אסורה לחלוטין נסיעה של פלסטינים, ובחלקם נאסר על פלסטינים גם לעבור ברגל.

מדיניות הכבישים האסורים אינה מעוגנת בחקיקה הצבאית או במסמך רשמי כלשהו. זאת למעט איסור הנסיעה בכביש 443 המחבר את השפלה עם צפון ירושלים, שעוגן בצו חמש שנים לאחר יישומו בפועל, ושהוסר חלקית בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא.' כביש נוסף, המחבר בין צומת בית עווא להתנחלות נגוהות, נפתח מחדש לתנועת פלסטינים בעקבות פסק דין של בג"ץ מחודש אוקטובר 2009. דובר צה"ל מסר לבצלם כי הגבלות אלה מוטלות על סמך "צווים שבעל פה" המועברים לחיילים. מאפיין זה מוסיף למדיניות מימד של חוסר ודאות ומקשה לבקר אותה ולהעמידה במבחן שיפוטי.

גדר ההפרדה

בנוסף להגבלות שפורטו לעיל, פוגעת גם גדר ההפרדה, שהוקמה בעומק הגדה המערבית, בחופש התנועה של הפלסטינים. לאורך הגדר הוצבו, נכון לחודש אפריל 2015, 32 מחסומים (הכלולים בנתוני המחסומים שלעיל). בנוסף, עד סוף 2013  נספרו על-ידי משרד האו"ם לעניינים הומניטאריים 81 שערים חקלאיים שנועדו לאפשר לפלסטינים החיים משני צדי הגדר מעבר לאדמתם שנותרה מהעבר השני. רק תשעה מהשערים פתוחים מדי יום למעבר חקלאים ו-63 נפתחים רק במהלך תקופת המסיק. התנועה במחסומים ובשערים אלו מותנית בהיתר מיוחד ובתיאום מראש עם המנהל האזרחי. בשנים האחרונות צמצמה ישראל את מספר ההיתרים הקבועים המאפשרים גישה לאדמות וליישובים שנותרו מצדה המערבי של הגדר והגבילה את ההיתרים שהנפיקה לתקופות קצרות וקצובות. חומרת ההגבלות המוטלות על המבקשים לעבור במחסומים ובשערים הקבועים הגדר משתנה בהתאם למחסום או לשער ומעת לעת, אך כמעט בכל המחסומים הקבועים המאוישים ושערי הגדר נדרשים הנוסעים או העוברים ברגל להציג תעודות זהות או היתרי מעבר ואלו נבדקים בהתאם לתנאי המעבר החלים במחסום הספציפי. לעיתים קרובות עורכים החיילים בדיקות בכלי הרכב ובחפצי הנוסעים.

מדיניות פסולה הגורמת לענישה קולקטיבית

אחת ממטרותיה המוצהרות של מדיניות ההגבלה על תנועת פלסטינים היא שמירה על בטחון המתנחלים. נוכח אי-חוקיותן של ההתנחלויות עצמן, יש בכך הוספת חטא על פשע: פגיעה גורפת ובלתי מידתית בחופש התנועה של אוכלוסייה שלמה, על-מנת לממש ולהנציח מדיניות שהינה בלתי חוקית מלכתחילה. אולם, גם לו נועדו ההגבלות למנוע פיגועים בתוך ישראל גופא, ולא בהתנחלויות, הייתה מדיניות זו בלתי-חוקית. זאת בשל אופייה הגורף והבלתי-מידתי, ההופך אותה לענישה קולקטיבית אסורה.

זאת ועוד, מדיניותה של ישראל מבוססת על ההנחה שכל תושב פלסטיני באשר הוא מהווה סיכון ביטחוני , דבר המצדיק פגיעה בחופש התנועה שלו . הנחה זו היא גזענית, וגוררת פגיעה גורפת בזכויות האדם של אוכלוסייה שלמה על סמך מוצאה הלאומי. ככזו מהווה המדיניות הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי.


רשימת המחסומים בגדה המערבית

# שםסמל מיון סוג איוש מחוז תיאור
1 א-זייתון/ראס אבו סביתאן מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

המחסום מוצב על גדר ההפרדה בין אל-עיזרייה לבין שכונת א-טור ושאר מזרח ירושלים. המחסום מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים ובעלי היתרים, המורשים לעבור ברגל בלבד.

2 א-זעיים - הגדה מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מוצב על גדר ההפרדה וחוצץ בין א-זעיים ליתר חלקי הגדה המערבית (ולא לירושלים). המחסום מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. בדיקת העוברים במחסום נעשית באופן אקראי.

3 א-זעיים - ירושלים מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות / סחורות מזרח ירושלים

מוצב על גדר ההפרדה ונמצא בין א-זעיים לירושלים. מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים המורשים לעבור ברכב בלבד.

4 א-טור מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

חוצץ בין הר גריזים לשכם. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית, קוביות בטון ושער מתכת. מאז חודש מארס 2012 השער פתוח בדרך כלל ומאויש רק לעיתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע, והמעבר בו חופשי. קודם לכן היה המחסום מאויש בקביעות על-ידי הצבא והורשו לעבור בו רק בני העדה השומרונית, בכל שעות היום, ופלסטינים בעלי היתרים (13 משפחות הגרות מזרחית למחסום), בשעות מסוימות בלבד.

5 א-טייבה / שער אפריים מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות / סחורות טול-כרם

מוצב על גדר ההפרדה החופפת בנקודה זו לקו הירוק ומיועד למעבר סחורות. המחסום מאויש על-ידי חברות אבטחה פרטיות ופעיל משעה שבע בבוקר ועד 14:30 בצהריים.

6 א-טייבה/רימונים מחסום פנימי מאויש לסירוגין רמאללה

מוצב על כביש 457 בצומת הגישה לכפר א-טייבה ולהתנחלויות רימונים ומעלה אדומים. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית. המגדל מאויש בקביעות אך המחסום עצמו פתוח ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

7 א-נבי סאלח מחסום פנימי מאויש לסירוגין רמאללה

במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית, שער מתכת וקוביות בטון. המגדל מאויש בקביעות אך המחסום עצמו פתוח ומאויש רק מדי פעם, ללא לוח זמנים קבוע.

8 א-סוואחרה א-שרקייה מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מחסום המוצב על גדר ההפרדה וחוצץ בין א-סוואחרה א-שרקייה לבין א-סוואחרה א-ר'רבייה, ג'בל אל-מוכבר ושאר מזרח ירושלים. המחסום מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט 1,300 תושבים המתגוררים מצדה השני של הגדר, ששמותיהם מופיעים ברשימה המנוהלת במחסום וכן תושבי ג'בל אל-מוכבר המורשים לעבור במחסום ברגל לכיוון א-סוואחרה א-שרקייה אך לא בחזרה. בתחילת 2014 החלו השוטרים במחסום להתיר ל-1,300 הפלסטינים המופיעים ברשימה לעבור בין השעות 06:00 ל-18:00 גם בכלי רכב. תושבי א-סוואחרה א-שרקייה המחזיקים בהיתרי כניסה לישראל אינם מורשים לעבור במחסום ונאלצים לנסוע למחסום א-זייתון.

9 א-שיח' סעד מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

המחסום מוצב על גדר ההפרדה בכניסה לא-שיח' סעד. המחסום מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי שכונת ג'בל מוכבר או תושבי א-שיח' סעד המחזיקים בהיתרים. שתי הקבוצות מורשות לעבור ברגל בלבד. תושבי מזרח ירושלים שאינם גרים בשכונת ג'בל מוכבר מורשים גם הם לעבור במחסום בדרכם לשיח' סעד אך לא בדרך חזרה, שבה הם נדרשים לעבור דרך מחסום א-זייתון או א-זעיים.

10 איד'נא מחסום פנימי מאויש לסירוגין חברון

מוצב על כביש 35. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית ושער, הפתוח בדרך כלל ומאויש על-ידי הצבא לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

11 אירתאח / שער אפריים מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות טול-כרם

מחסום המוצב על גדר ההפרדה. המחסום מאויש על-ידי חברות אבטחה פרטיות ופעיל בין השעות ארבע בבוקר לשבע בערב. מעבר פלסטינים אסור למעט בעלי היתרי כניסה לישראל.

12 אל-אווקאף/תנובה מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מוצב בסמוך לכניסה להתנחלות אברהם אבינו ומאויש על-ידי הצבא. המעבר לרחוב א-שוהדאא אסור לפלסטינים.

13 אל-ג'בעה (ליד סוריף) מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות בית לחם

מוצב על כביש 367, מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור.

14 אל-ולג'ה/מלחה/עין יאלו מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות בית לחם

מוצב על הקו הירוק, מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים.

15 אל-חמרא מחסום פנימי מאוייש בקביעות יריחו

המחסום מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. עד לחודש אוקטובר 2012 הוגבל מעבר כלי-רכב פלסטיניים לבקעת הירדן ורק כאלה הרשומים על שם תושבי הבקעה הורשו להיכנס אליה.

16 אל-כפריאת מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות טול-כרם

מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט חקלאים בעלי היתרי כניסה למרחב התפר בלבד (בעלי היתרי כניסה לישראל, ולא למרחב התפר, אינם מורשים לעבור).

17 אל-ערוב מחסום פנימי מאויש לסירוגין חברון

ישנו מגדל צבאי בכניסה החילופית למ"פ אל-ערוב. חיילים יורדים מהמגדל לעיתים רחוקות ועורכים בדיקות.

18 אל-פוואר מחסום פנימי מאויש לסירוגין חברון

מוצב על כביש 60, בצומת אל-פוואר-דורא. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית ושער מברזל אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש על-ידי הצבא רק לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע. כאשר המחסום מאויש נבדקים העוברים בו באופן אקראי. לעיתים רחוקות הצבא סוגר את השער.

19 אפרת / ואדי רחאל מחסום פנימי מאוייש בקביעות בית לחם

מחסום המוצב על כביש הגישה להתנחלות אפרת, המוביל גם לאדמות בבעלות פלסטינים מוואדי רחאל. מאויש על-ידי מאבטחי ההתנחלות אפרת. פתוח למעבר ישראלים 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור.

20 אריאל / סלפית מחסום פנימי מאוייש בקביעות סלפית

מחסום המוצב בכניסה הצפונית לסלפית, מדרום לכיפל חארס. המחסום מאויש בקביעות על-ידי הצבא. מתחילת האינתיפאדה השנייה ועד חודש ספטמבר 2011 נאסרה תנועת פלסטינים בכביש, המקשר בין עיר המחוז סלפית לכפרים שמצפון לה, ותושביהם נאלצו לנסוע בדרך עוקפת ארוכה. כיום מורשים פלסטינים לעבור בכביש אך ורק בתחבורה הציבורית המקומית, המקשרת בין סלפית לששת הכפרים הסמוכים לה. כמו כן מורשים לעבור בכביש אמבולנסים, מכבי אש ומכוניות של מועצת סלפית והמת"ק הפלסטיני. בתקופות החגים המוסלמים יש הקלות והארכות בשעות הפעילות של המחסום.

21 באקה אל-ר'רבייה / נזלת עיסא מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות טול-כרם

המחסום מוצב על גדר ההפרדה החופפת בנקודה זו לקו הירוק ומאויש על-ידי הצבא ופעיל בין השעות חמש בבוקר לעשר בלילה. מעבר פלסטינים אסור, למעט בני שבע משפחות המתגוררות מצידו המערבי של מכשול ההפרדה.

22 בידו/בית איכסא (ראס בידו) מחסום פנימי מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מחסום המוצב על גדר ההפרדה וחוצץ בין בידו לבית איכסא. המחסום מאויש בקביעות על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. במחסום מורשים לעבור כל תושבי בית איכסא, חלק מתושבי בידו ותושבי מזרח ירושלים.

23 בית אומר מחסום פנימי מאויש לסירוגין חברון

במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית ושער. המחסום פתוח בדרך כלל ומאויש על-ידי הצבא לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

24 בית אל DCO מחסום פנימי מאוייש בקביעות רמאללה

המחסום מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. מאז תחילת האינתיפאדה ועד דצמבר 2014 אסר הצבא על מעבר פלסטינים למעט רכבי הצלה ובעלי תעודות VIP. החל בדצמבר 2014 הצבא מתיר מעבר פלסטינים לתוך רמאללה.

25 בית ג'אלה DCO מחסום פנימי מאויש לסירוגין בית לחם

מחסום המוצב בצומת שבין בית ג'אלא לאל-ולג'ה. במחסום תשתית הכוללת קוביות בטון אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות ביותר, ללא לוח זמנים קבוע.

26 בית הדסה (א-שוהדאא) מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מאויש לרוב על-ידי חייל אחד המלווה לעתים בשוטר במדים כחולים. המעבר לרחוב א-שוהדאא אסור לפלסטינים.

27 בית המרקחת מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מאויש 24 שעות ביממה על-ידי הצבא. מוצב ברחוב א-סהלה דרומית למערת המכפלה, סמוך לבית ספר אל-איבראהימיה ולמסגד אבו א-ריש. המעבר מותר ברגל בלבד. במקום מכשיר שיקוף שבו נבדקים כל העוברים במחסום.

28 בית התמחוי /שוראבה מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מאויש 24 שעות ביממה על-ידי שוטרי מג"ב. מוצב מול משרדי משמר הגבול בחברון. אין מעבר למערת המכפלה. מעבר פלסטינים אסור למעט בני המשפחות המתגוררות באזור, בכפוף להיתרים.

29 בית יתיר/אל-אסייפר מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות חברון

המחסום מוצב על גדר ההפרדה בסמוך להתנחלות בית יתיר. מעבר פלסטינים אסור, למעט בני משפחת קביטה הגרים מצידה המערבי של גדר ההפרדה (שגם הם אינם מורשים לעבור לישראל)

30 בית סירא מחסום פנימי מאוייש בקביעות רמאללה

מחסום המוצב בדרך המובילה לכביש 443 בסמוך לבית סירא. המחסום מאויש על-ידי הצבא ופעיל משבע בבוקר ועד שמונה בערב. במחסום נבדקים את הנוסעים לרמאללה דרך כביש 443.

31 בית עווא מחסום פנימי מאויש לסירוגין חברון

המחסום מאויש על-ידי הצבא ושוטרי מג"ב. במחסום תשתית הכוללת שערים חשמליים. מעבר פלסטינים מותר ברגל וברכב. בדיקת העוברים במחסום נעשית באופן אקראי.

32 בית עור אל-פוקא מחסום פנימי מאוייש בקביעות רמאללה

מחסום המוצב בדרך המובילה לכביש 443 בסמוך לבית עור אל-פוקא. המחסום מאויש על-ידי הצבא ופעיל משבע בבוקר ועד שמונה בערב. במחסום נבדקים את הנוסעים לרמאללה דרך כביש 443.

33 בית פוריכ מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

מחסום המוצב בכניסה המזרחית לשכם. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית ושער מתכת. המגדל מאויש בקביעות אך המחסום עצמו פתוח ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

34 בית שאן-ברדלה/הבקעה מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות / סחורות ג'נין

המחסום מוצב על גדר ההפרדה, מאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות ופועל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים (המורשים לעבור בכפוף לבידוק קפדני). בנוסף, בעונות חקלאיות מסוימות עוברות במחסום פעמיים בשבוע משאיות פלסטיניות המובילות סחורה חקלאית.

35 בניין א-רג'בי מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מאויש על-ידי חיילים. מוצב בכניסה לשכונת ואדי אל-חוסיין. החיילים עורכים במחסום בדיקות אקראיות, שהוגברו מאז הורשו המתנחלים לשוב לבניין א-רג'בי בחודש אפריל 2014. בימי שבת ובחגים יהודיים המחסום סגור למעבר פלסטינים.

36 ג'בע / א-ראם מחסום פנימי מאוייש בקביעות רמאללה

מחסום המוצב בין א-ראם וג'בע. המחסום מאויש על-ידי הצבא. במקום נבדקים הנוסעים לכיוון רמאללה ולעתים רחוקות ובאופן אקראי גם היוצאים ממנה.

37 ג'לג'וליה/הפירות 109 מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות קלקיליה

מוצב על גדר ההפרדה, מאויש על-ידי חברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור למעט תושבי מזרח ירושלים וכן תושבי הכפרים ראס א-טירה, א-דבעה, ואדי א-רשא, א-רמאדין וערב אבו פרדה המצויים ממערב לגדר ההפרדה, ובעלי אדמות מקלקיליה שאדמותיהם מצידה המערבי של הגדר.

38 ג'למה/מוקיבלה מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות / סחורות ג'נין

המחסום מוצב על גדר ההפרדה ומאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות. במחסום תשתית נרחבת, בדומה לטרמינל. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים ובעלי היתרי כניסה לישראל, המורשים לעבור ברגל בלבד. מעבר ישראלים אסור גם הוא, למעט פלסטינים אזרחי ישראל. המחסום משמש גם למעבר סחורות בין הגדה לישראל בשיטת "גב אל גב". המחסום נפתח בשעה 5:00 לכניסת פלסטינים העובדים בישראל ובשעה 8:00 למעבר כלי-רכב מישראל לג'נין. המחסום סגור בין השעות 13:00-12:00, בין השעות 14:00-17:30 אף אדם אינו רשאי לעבור בו לישראל, ומ-17:30-19:00 מורשים היוצאים מישראל לעבור לג'נין ופלסטינים אזרחי ישראל היוצאים מג'נין מורשים לשוב לישראל. בתקופות החגים המוסלמים יש הקלות והארכות בשעות הפעילות אך לא בצורה סדירה.

39 ג'עברי / אל-עין אל-חמרא / גנרטור מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מוצב מצפון למערת המכפלה. מאויש 24 שעות ביממה על-ידי שוטרי מג"ב. פתוח להולכי רגל בלבד. לעתים מתבצעות בדיקות של העוברים. עד שנת 2012 הורשו פלסטינים, תושבי האזור, לעבור בו לשכונת אל-ג'עברי בלבד. כיום הם מורשים לעבור גם למערת המכפלה.

40 גבעת האבות / אל-מוחאול מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

המחסום מוצב בכניסה להתנחלות גבעת האבות ומאויש בדרך כלל על-ידי חייל בודד. במחסום שער המונע מעבר כלי-רכב פלסטיניים למעט תושבי האזור, המחזיקים בהיתרים מיוחדים לכניסה במכוניותיהם הפרטיות. מעבר יתר הפלסטינים מותר ברגל בלבד.

41 גבעת זאב / אל-ג'יב מחסום פנימי מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מוצב על גדר ההפרדה, מערבית לאל-ג'יב. המחסום מאויש בקביעות על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות. מעבר פלסטינים היוצאים מרמאללה אסור למעט תושבי שכונת אל-ח'לאילה של הכפר אל-ג'יב, תושבים מאל-ג'יב שבבעלותם אדמות בצידה המערבי של הגדר, תושבי א-נבי סמואיל, שזוהי דרך הגישה היחידה שלהם לרמאללה ולכפרים שבצפון-מערב ירושלים, וכן פלסטינים בעלי היתר לעבודה בהתנחלות גבעת זאב ועובדי או"ם העוברים בכלי רכב של האו"ם. החל מפברואר 2015 מותר מעבר פלסטינים תושבי מזרח ירושלים לתוך רמאללה.

42 גוש עציון מחסום פנימי מאויש לסירוגין בית לחם

מחסום המוצב על כביש 60, בין חברון לבית לחם. במחסום תשתית הכוללת קוביות בטון אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

43 דיוואן א-רג'בי/מערת המכפלה מערב (2)/ מחסום 160 מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מוצב על "ציר המתפללים", כעשרים מטרים מתחנת המשטרה שבמקום. מאויש 24 שעות ביממה על-ידי שוטרי מג"ב. במחסום מוצב שער והשוטרים בודקים את כל העוברים בקפדנות. פלסטינים אינם מורשים לעבור לתוך מערת המכפלה, אלא רק בסמוך למחסום על ציר המתפללים.

44 דיר בלוט מחסום פנימי מאויש לסירוגין סלפית

במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית המאויש מדי פעם. המחסום עצמו פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

45 דיר שרף/בית איבא החדש מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

מחסום המוצב על כביש 557 בסמוך לדיר שרף. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית וקוביות בטון אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות על-ידי חיילים, ללא לוח זמנים קבוע, וגם אז בדיקת העוברים במחסום נעשית באופן אקראי.

46 הכניסה לקלקיליה מחסום פנימי מאויש לסירוגין קלקיליה

במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות ביותר, ללא לוח זמנים קבוע.

47 המאפיה / מערת המכפלה / אל-חרם אל-איבראהימי-דרום-מזרח מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

סמוך לתחנת המשטרה. מאויש 24 שעות ביממה על-ידי שוטרי מג"ב. במחסום מתבצעות בדיקות אקראיות. מתחילת 2015 החלו השוטרים במחסום למנוע מפלסטינים לעבור בחלקו הרחב והסלול של הרחוב.

48 המנהרות מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות בית לחם

מחסום המוצב על כביש 60, מערבית לכניסה לבית ג'אלא. המחסום מאויש על-ידי הצבא, שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים.

49 ואדי פוכין/ביתר עלית/צור הדסה מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות בית לחם

מוצב על כביש 375, מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט בעלי היתרי כניסה המורשים לעבור בו בדרכם חזרה מישראל לבית לחם.

50 זבדה / ברטעה / ריחאן מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות / סחורות ג'נין

המוצב על גדר ההפרדה המקיפה את מובלעת ברטעה. המחסום מאויש על-ידי הצבא וחברת אבטחה פרטית ופעיל בין השעות 22:00-05:00. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים והכפרים ברטעה, אום א-ריחאן וד'הר אל-מאלח השוכנים ממערב לגדר ההפרדה. המעבר לישראל אסור גם לבעלי היתרים. מעבר סחורות במחסום מצריך תיאום מוקדם ומוטלות הגבלות על מספר כלי הרכב המכניסים סחורה, כמות הסחורה ושיטת האריזה שלה (הצריכה לאפשר בידוק במכשור אלקטרוני)

51 חווארה מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

מחסום המוצב בכניסה הדרומית לשכם. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית המאויש מדי פעם על-ידי חיילים ומסלולים למעבר הולכי רגל ומכוניות. המחסום פתוח למעבר ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

52 חיזמה מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מוצב על כביש 437 מזרחית לפסגת זאב, על גדר ההפרדה. המחסום מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור למעט תושבי מזרח ירושלים ובני המשפחות ח'טיב ועסכר.

53 חלחול-חברון/כביש 35 מחסום פנימי מאויש לסירוגין חברון

מחסום המוצב על הצומת של כביש 35 עם כביש 60. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש על-ידי הצבא לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

54 טול-כרם / אל-כפריאת מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות טול-כרם

המחסום מוצב על גדר ההפרדה, מאויש על-ידי הצבא ופעיל מספר שעות בכל יום. מעבר פלסטינים אסור והוא משמש בעיקר למעבר פלסטינים אזרחי ישראל הנכנסים לישראל מטול-כרם.

55 טול-כרם המפעלים מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות טול-כרם

מוצב על כביש נתניה - טול-כרם הישן, על גדר ההפרדה, המוצבת בנקודה זו על הקו הירוק. המחסום מאויש על-ידי הצבא ומורשים לעבור בו פלסטינים אזרחי ישראל בדרכם לטול-כרם, אך לא בחזרה לישראל. המחסום פועל בין השעות 07:00 עד 17:00.

56 טורה / דהר אל-מאלח מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות ג'נין

מוצב על גדר ההפרדה המקיפה את מובלעת ברטעה. מאויש על-ידי הצבא ופועל בין השעות 10:00-07:00 ו-19:00-12:00. מעבר פלסטינים אסור למעט תושבי הכפרים דהר אל-מאלח ואום א-ריחאן, וכן חקלאים בעלי היתרים שאדמותיהם ממערב לגדר מהכפרים יעבד, טורה ונזלת זייד. המעבר לישראל אסור גם לבעלי ההיתרים. כארבעים נהגים פלסטינים מורשים להכניס מזון למובלעת בכלי הרכב שלהם. כמו כן מורשים לעבור בו עשרות פלסטינים בעלי היתרים, העובדים בהתנחלויות הסמוכות למחסום כמו שקד, טל מנשה וחיננית. המחסום נסגר לפעמים בימי חג יהודים והתושבים נאלצים לנסוע דרך מחסום ברטעה.

57 ייט"ב/אל-עוג'ה מחסום פנימי מאויש לסירוגין יריחו

מוצב מצפון-מערב ליריחו, על הדרך שבין עין א-דיוכ לכביש אל-מערג'את, ושולט בתנועת היוצאים והנכנסים בכניסה המערבית ליריחו. המחסום מאויש על-ידי הצבא לסירוגין וללא לוח זמנים קבוע. עד לחודש אוקטובר 2012 הוגבל מעבר כלי-רכב פלסטיניים לבקעת הירדן ורק כאלה הרשומים על שם תושבי הבקעה הורשו להיכנס אליה. מתחילת שנת 2013 מאפשרים החיילים לפלסטינים, באורח אקראי, לעבור לואדי אל-עוג'ה.

58 יעבד/מבוא דותן מחסום פנימי מאוייש בקביעות ג'נין

מחסום המוצב על כביש 585, בכניסה להתנחלות מבוא דותן. המחסום מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. בדיקת העוברים במחסום נעשית באופן אקראי.

59 יצהר - ג'ית מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

מחסום המוצב על כביש 60, בקטע שבין צומת יצהר לג'ית. המחסום פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

60 יצהר - חווארה מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

מוצב על כביש 60, מעט צפונית לחווארה. במחסום תשתית הכוללת קוביית בטון, אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

61 יריחו מזרח (לכיוון גשר אלנבי) מחסום פנימי מאוייש בקביעות יריחו

מאויש ופעיל 24 שעות ביממה. במחסום עוברים נוסעים בדרכם לירדן דרך גשר אלנבי ובחזרה. פלסטינים מורשים לעבור ברגל. מעבר ברכב מוגבל לתחבורה ציבורית ולכלי רכב של דיפלומטיים.

62 כפר קאסם / כפר עין מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות קלקיליה

מוצב על כביש 5, מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור.

63 מגדל ליד בניין קפישה מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מגדל צבאי ליד בניין קפישה בג'בל א-רחמה. מאויש 24 שעות. מתבצעות בדיקות אקראיות לעוברים.

64 מזמוריה / א-נועמאן מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מוצב על גדר ההפרדה. מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזמוריה ומזרח ירושלים.

65 מחנה הפליטים שועפאט מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מוצב על גדר ההפרדה בסמוך למחנה הפליטים שועפאט, הנמצא בשטחה המוניציפאלי של ירושלים אך הופרד ממנה על-ידי הגדר. המחסום מאויש על-ידי שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. בדצמבר 2011 הורחבה התשתית של המחסום לכזו של טרמינל. המחסום משמש למעבר תושבי מחנה הפליטים שועפאט ושכונת ראס ח'מיס לירושלים. מחסום ראס ח'מיס ששימש גם הוא לצורך כך נסגר בחודש ספטמבר 2012. בנוסף מורשים לעבור במחסום תושבי שאר מזרח ירושלים ותושבי ענאתא המחזיקים בהיתרי כניסה לישראל. מעבר שאר הפלסטינים אסור.

66 מחסום 300 מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות בית לחם

המחסום מוצב על גדר ההפרדה בין ירושלים לבית לחם. המחסום מאויש על-ידי הצבא, שוטרי מג"ב וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. למחסום תשתית נרחבת והוא מוגדר כטרמינל. מעבר פלסטינים לירושלים אסור, למעט בעלי היתרי כניסה לישראל ותושבי מזרח ירושלים. אוטובוסים ישראליים המובילים תיירים מורשים לעבור לבית לחם רק דרך מחסום זה.

67 מחסום ספסלים מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מוצב מזרחית למערת המכפלה, במרחק של כ-30 מטרים מצפון-מערב למחסום המאפייה. מאויש על-ידי שוטרי מג"ב, העורכים בדיקות אקראיות של העוברים. מתחילת 2015 השוטרים במחסום אוסרים על פלסטינים לעבור בצד הרחב והמעובד של הרחוב.

68 מחסום ספסלים 2 מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

המחסום הוקם באמצע שנת 2012. המחסום מוצב על ציר המתפללים במרחק של כ- 20 מטר מזרחית ממחסום הספסלים. מאויש על-ידי שוטר מג"ב אחד שיושב בתוך ביתן ועוקב אחר תנועת האנשים.

69 מחסום עבד / מערת המכפלה-דרום מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מוצב במרחק של כ-50 מטרים ממחסום מערת המכפלה. מאויש על-ידי שוטרי מג"ב. המחסום שולט בתנועה ברחוב א-סהלה ובאזור הסמוך למערת המכפלה. מתבצעות בדיקות אקראיות של העוברים.

70 מחסום שוטר / DCO / באב א-זאוויה (56) מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מאויש 24 שעות ביממה על-ידי הצבא. המעבר מותר ברגל בלבד. סגור רק בחגים ישראליים. במקום מותקנים שני שערים מסתובבים וכן מכשיר שיקוף בו נבדקים כל העוברים במחסום.

71 מיתר מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות חברון

מוצב על גדר ההפרדה החופפת בנקודה זו לקו הירוק. מעבר פלסטינים אסור למעט בעלי היתרי כניסה לישראל, המורשים לעבור ברגל בלבד.

72 מכבים/בית סירא מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות רמאללה

מוצב על גדר ההפרדה, מאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור למעט תושבי מזרח ירושלים ובעלי היתרי כניסה לישראל.

73 מלון קליף (סורח'י קונבר) מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות מזרח ירושלים

מוצב על גדר ההפרדה, דרומית לאבו דיס בכניסה לשכונת אל-קונבר, שחלק מתושביה מחזיקים בתעודות זהות של מזרח ירושלים וחלק של הגדה המערבית, ואשר נותקה מאבו דיס על-ידי גדר ההפרדה. עד לשנת 2015 הורשו רק תושבי השכונה ואורחיהם שקיבלו אישור מיוחד לכך לעבור במחסום. החל משנת 2015 מורשים בעלי תעודות זהות של מזרח ירושלים ובעלי היתרי כניסה לירושלים לעבור במחסום עד לשכונת אל-קונבר.

74 מעבר ביתוניא המסחרי מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות / סחורות מזרח ירושלים

מוצב על גדר ההפרדה ומשמש רק למעבר משאיות מרמאללה ואליה ולהעברת סחורות בשיטת "גב אל גב" בין הגדה לישראל, בין השעות שש בבוקר ושש בערב.

75 מעלה אפרים/ גיתית מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

מוצב כמאה מטרים מערבית לצומת הגישה לכביש 505. חולש על הכניסה לבקעה, ומאויש על-ידי הצבא לסירוגין וללא לוח זמנים קבוע. בעת שהמחסום מאויש החיילים מגבילים מעבר של כלי רכב פלסטיניים ומתירים רק מעבר של פלסטינים תושבי הבקעה או בעלי היתרים מיוחדים, כגון עובדים בהתנחלויות. עד לחודש אוקטובר 2012 הוגבל מעבר כלי-רכב פלסטיניים לבקעת הירדן ורק כאלה הרשומים על שם תושבי הבקעה הורשו להיכנס אליה.

76 מערת המכפלה-מערב (1) מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מוצב מצפון מערב למערת המכפלה.מאויש על-ידי שוטרי מג"ב ומשטרה כחולה. כל העוברים במחסום נבדקים. פתוח כל יום משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 20:00. סגור בחגים ישראליים. מפקח על כניסת מתפללים מוסלמים למערת המכפלה (במחסום שתי עמדות בידוק בכניסה למסגד).

77 נבי יונס/חלחול-סעיר מחסום פנימי מאויש לסירוגין חברון

מוצב על כביש 60, בצומת חלחול-סעיר. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש על-ידי הצבא לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

78 ניעלין / מודיעין עלית מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות רמאללה

מוצב על גדר ההפרדה, מאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור למעט בעלי היתרי כניסה לישראל.

79 נשאש / אפרת צפון מחסום פנימי מאויש לסירוגין בית לחם

מוצב בכביש הכניסה לבית לחם. במקום תשתית הכוללת מגדל תצפית שמצויד בארבע מצלמות, המאויש לעתים רחוקות על-ידי חיילים, וכן שער על הכביש המוביל לבית לחם, שאותו סוגר הצבא לעיתים רחוקות. המחסום פתוח בדרך כלל למעבר.

80 סאלם מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות ג'נין

מוצב על גדר ההפרדה ומשמש כשער הכניסה למת"ק "סאלם" הישראלי, שבו בית משפט צבאי, לשכת רישום מקרקעין ונקודת משטרה. המחסום מאויש על-ידי הצבא ושוטרי משמר הגבול ופעיל בשעות היום בלבד. פלסטינים מורשים לעבור למת"ק בכפוף לבידוק. בעונת המסיק, בכפוף לתיאום עם המת"ק, מורשים לעבור במחסום גם תושבים מהכפר זבובה בדרכם לאדמותיהם.

81 עופר - ירושלים מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות רמאללה

מוצב על כביש 443. מאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור למעט תושבי מזרח ירושלים.

82 עטארה מחסום פנימי מאויש לסירוגין רמאללה

במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית המאויש בקביעות על-ידי חיילים, אך המחסום עצמו פתוח ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

83 עין גדי מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות יריחו

מאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור למעט תושבי מזרח ירושלים ובעלי היתרי כניסה לישראל.

84 ענבתה / עינב (כניסה מזרחית) מחסום פנימי מאויש לסירוגין טול-כרם

מוצב על כביש 557 בכניסה המזרחית לענבתא. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית. המגדל מאויש בקביעות אך המחסום עצמו פתוח ומאויש לעתים רחוקות, ללא לוח זמנים קבוע.

85 צופין מחסום פנימי מאוייש בקביעות קלקיליה

מעבר פלסטינים אסור למעט חקלאים בעלי היתרים.

86 ציר המתפללים / ואדי א-נסארה מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

במקום מגדל תצפית המאויש לסירוגין ושער ברזל המונע מעבר כלי-רכב פלסטיניים. פלסטינים מורשים לעבור ברגל בלבד.

87 קונטיינר/ ואדי א-נאר מחסום פנימי מאוייש בקביעות בית לחם

מוצב ממזרח לאבו דיס. שולט בתנועת פלסטינים בין צפון הגדה המערבית לדרומה. כולל מסלולי נסיעה, כבישי גישה, דוקרנים, רמזורים ושלטים.

88 קלנדיה מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות רמאללה

מאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות. למחסום תשתית נרחבת והוא מוגדר כטרמינל. מעבר פלסטינים אסור, למעט תושבי מזרח ירושלים ובעלי היתרי כניסה לישראל, בכפוף לבדיקות.

89 קלקיליה D.C.O/ אייל מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות קלקיליה

מוצב על הקו הירוק, מאויש על-ידי חברת אבטחה פרטית ופעיל בין השעות ארבע בבוקר לשבע בערב. מעבר פלסטינים אסור למעט בעלי היתרי כניסה לישראל.

90 רנתיס / עופרים מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות רמאללה

מוצב על גדר ההפרדה, מאויש על-ידי הצבא וחברות אבטחה פרטיות ופעיל 24 שעות ביממה. מעבר פלסטינים אסור למעט בעלי היתרי כניסה לישראל.

91 שבי שומרון / סבסטיה מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

מוצב על כביש 60, בכניסה המזרחית להתנחלות שבי שומרון. במחסום תשתית הכוללת מגדל תצפית, שער מתכת וקוביות בטון, אך הוא פתוח בדרך כלל ומאויש לעתים רחוקות על-ידי חיילים, ללא לוח זמנים קבוע, וגם אז בדיקת העוברים במחסום נעשית באופן אקראי.

92 שני מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות חברון

מוצב על גדר ההפרדה, החופפת בנקודה זו לקו הירוק, בפניה להתנחלות שני. מעבר פלסטינים אסור למעט חקלאים בעלי היתרים שאדמותיהם מצויות בצידה המערבי של הגדר. המעבר לישראל אסור גם לבעלי ההיתרים.

93 תיאסיר / הבקעה מחסום פנימי מאוייש בקביעות טובאס

מאויש על-ידי הצבא ופעיל 24 שעות ביממה. עד לחודש אוקטובר 2012 הוגבל מעבר כלי-רכב פלסטיניים לבקעת הירדן ורק כאלה הרשומים על שם תושבי הבקעה הורשו להיכנס אליה.

94 תל רומיידה (גילברט) מחסום פנימי בחברון מאוייש בקביעות חברון

מאויש על-ידי הצבא משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 22:00. מעבר פלסטינים אסור למעט תושבי השכונה ובעלי היתרים. במקום מתבצעות בדיקות אקראיות של העוברים ושבים. הפנייה שמאלה לאחר המחסום מותרת רק לבני המשפחות הבאות: אבו עיישה, אבו הייכל, אל-עזה ואל-ח'טיב.

95 תפוח / זעתרה מחסום פנימי מאויש לסירוגין שכם

חוצץ בין דרום הגדה לצפונה ונבדקים בו כלי רכב הנוסעים לדרום הגדה בכבישים 60 ו-505. המחסום מאויש חלקית על-ידי הצבא. בדיקת העוברים במחסום נעשית באופן אקראי.

96 תרקומיא מחסום אחרון לפני ישראל מאוייש בקביעות / סחורות חברון

מוצב על גדר ההפרדה. מעבר פלסטינים אסור, למעט בעלי היתרי כניסה לישראל. משמש להעברת סחורות בין הגדה לישראל.