מצב זכויות האדם בשטחים 2011

מצב זכויות האדם בשטחים 2011
07. Land Grab in the Guise of Security