קישורים

קישורים לאתרים בינלאומיים בנושא זכויות האדם

אמנסטי אינטרנשיונל
אחד האתרים המקיפים ביותר בנושא זכויות האדם. מכיל דוחות שוטפים על רוב המדינות, ומאמרים על הפרת זכויות אדם בכל העולם. מטרת אמנסטי היא לתרום לשמירה על זכויות האדם בעולם כולו, ברוח הכרזת זכויות האדם של האו"ם.

אתר זכויות האדם של האו"ם
האתר מכיל מידע מעודכן אודות יוזמות האו"ם שקשורות לזכויות האדם, כולל הנציב לזכויות האדם. מכיל דוחות ספציפיים לפי מדינות הקשורים לאמנות של זכויות אדם.

הצלב האדום

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום הוא הארגון האחראי לקידום המשפט ההומניטרי הבינלאומי ולפיקוח על הדרך בה מבצעות המדינות את הוראות אמנות ג'נבה. הוא פועל למען קרבנות המלחמה כמתווך נייטרלי בין הצדדים הלוחמים.

פרויקט עדויות חיילים וזכויות אדם
באתר מאגר מידע המכיל עדויות של קצינים ואנשי צבא בזמן עימותים, מלחמות וסכסוכים בטחוניים, מאמרים מן העתונות, תמלילים מבתי-המשפט, רשימה בובליוגרפית ועוד. כמו כן בוחן האתר את היחס שבין מידע המסופק על-ידי סוכני המדינה לבין זכויות האדם.

Center for Economic and Social Rights
נוסד בשנת 1993 במטרה לקדם צדק חברתי באמצעות זכויות האדם. בעולם שבו עוני וחוסר שוויון שוללים מקהילות שלמות את כבודן ואפילו את חייהן, פועל המרכז לזכויות כלכליות וחברתיות לקידום זכותו האוניברסאלית של כל אדם לדיור, חינוך, בריאות וסביבה בריאה, מזון, עבודה ותנאי חיים הולמים. המרכז עורך מחקרים, ועוסק בפעילות משפטית ובחינוך ופועל תוך שיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים.

Human Rights Watch
אתר מקיף נוסף בנושא זכויות האדם. מפקח על הפרות של זכויות אדם בכל העולם ומפרסם דוחות על מדינות ולפי נושא, המבוססים על חקירות.

Human Rights First
הארגון פועל בארצות הברית ומחוצה לה, במטרה ליצור עולם בטוח והומאני על ידי קידום הצדק, כבוד האדם וכיבוד שלטון החוק. הארגון תומך בפעילויות למען זכויות האדם הנלחמות להשגת חופש בסיסי ברמה מקומית; מגן על פליטים שנרדפו ודוכאו; עוזר לבנות מערכת בינלאומית חזקה של צדק ואחריות; מוודא שחוקי זכויות האדם ועקרונותיהם נאכפים בארצות הברית בפרט, ובמדינות העולם בכלל.

Physicians for Human Rights
רותם את מקצועות הרפואה להגנה וקידום של זכויות האדם. מגייס תמיכה ציבורית לצורך פעילות זו .עוסק במחקר ובחשיפה של הפרות זכויות האדם בכל רחבי העולם תוך שימוש בשיטות רפואיות ומדעיות, ופועל להפסקתן.