מה אפשר לעשות?

כתובות של בעלי תפקידים

ראש הממשלה בנימין נתניהו
  טל: 03-6109898
  פקס: 02-6705550
  רח' קפלן 3 ירושלים. מיקוד: 91919
  דואר אלקטרוני: PMO.HEB@it.pmo.gov.il
   
שר הבטחון אהוד ברק
  טל: 03-6975436
  פקס: 03-6976218
  דואר אלקטרוני: pniot@mod.gov.il
  כתובת: משרד הביטחון, הקריה, קפלן 37, תל אביב, מיקוד: 61909
   
שר הפנים אליהו ישי
  טל: 02-6408406
  פקס: 02-6662909
  דואר אלקטרוני: oc-info@moin.gov.il
  כתובת : רח' קפלן 2 ת.ד. 6158 ירושלים 91950
   
שר המשפטים יעקב נאמן
  טל: 02-6466527
  פקס: 02-6285438'
  כתובת: רח' צלאח א-דין 29, ירושלים
  דואר אלקטרוני: sar@justice.gov.il
   
הרמטכ"ל רב אלוף גבריאל אשכנזי
  טל: 03-6080200/19
  פקס: 03-6080312
  כתובת: רח' קפלן 37, הקריה, תל-אביב. מיקוד: 61909
   
הפרקליט הצבאי הראשי תא"ל אבי מנדלבליט
  פקס: 5694370-03
  כתובת: ד"צ 9605 , צה"ל