6.9.11: מייל פנימי של ראש המנהל האזרחי סותר הודעות של המדינה לבג"ץ

تم النشر في: 
6.9.11

מפרסום בעיתונות עולה כי ראש המנהל האזרחי תא"ל מוטי אלמוז הורה במייל פנימי על הפסקת הריסת מבנים פלסטיניים שנבנו ללא היתר בשטחי C בגדה המערבית. אלמוז נימק את החלטתו ברצונו ב"קיום שוויון באכיפה" ובכך שהמנהל האזרחי "רחוק מאד" מאכיפת החוק על הבנייה ללא היתר בהתנחלויות ובמאחזים. הוראת ראש המנהל האזרחי טעונה אישור של שר הביטחון אהוד ברק. דברי ראש המנהל האזרחי סותרים את הודעות המדינה לבג"ץ לפיה מדיניות המנהל האזרחי נשענת על "עקרון האכיפה השוויונית".

הריסת מבנים בכפר אל-חדידייה שבבקעת הירדן. צילום: עאטף אבו א-רוב, בצלם, 21.6.11.

הריסת מבנים פלסטיניים מהווה חלק ממדיניות התכנון המפלה של ישראל, המונעת מהפלסטינים כל אפשרות מעשית לבנייה בהיתר בשטחי C, המקיפים כ-60% משטח הגדה. תכניות המתאר שישראל הכינה עבור חלק מהישובים הפלסטיניים תוחמות את גבולות הבנייה המותרים לשטח הישוב הקיים, ללא התחשבות בצרכים הנוכחיים והעתידיים של הקהילות הפלסטיניות וללא שיתוף הקהילות עצמן בהליך התכנון. באזורים נרחבים בבקעת הירדן ובדרום הר חברון ישראל הורסת בשיטתיות מבנים של קהילות פלסטיניות קטנות בטענה כי הם מצויים בשטחים שישראל החליטה על סגירתם כשטחים צבאיים סגורים ("שטחי אש") או כשמורות טבע או הכריזה עליהם כ"אדמות מדינה". זאת למרות שחלק מהקהילות הפלסטיניות התגוררו בשטחים אלו עוד בטרם נכבשה הגדה בשנת 1967.

בו בזמן ישראל נמנעת בשיטתיות מאכיפת חוקי התכנון והבנייה בהתנחלויות, גם כאשר מתבצעת בהן בנייה ללא היתר בהיקפי ענק. כך למשל אירע בשכונת מתתיהו מזרח במודיעין עלית, שבה נבנו מאות דירות ללא היתר. המדינה נמנעת גם מאכיפת החוק כאשר מתבצעת בנייה על קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית, הן בהתנחלויות ותיקות כעפרה והן במאחזים רבים. לפי נתוני משרד הביטחון, המנהל האזרחי ומבקר המדינה ב-15 השנים האחרונות אותרו בהתנחלויות אלפי עבירות בנייה. המנהל האזרחי מסר ל"שלום עכשיו" כי בשנים 2006-1996 נפתחו 3,449 תיקים של בנייה ללא היתר בהתנחלויות, ורק נגד 107 מעבירות בניה אלו, כ-3%, ננקטו צעדי אכיפה, ביניהם צווי הריסה.

בצלם דוחה את הניסיון ליצור הקבלה בין הבנייה הפלסטינית בגדה המערבית לבין הבנייה הישראלית בהתנחלויות. על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ישראל מחויבת לאפשר בנייה ופיתוח של הקהילות הפלסטיניות, לפי צרכיהן ומנועה מפגיעה ברכושן, ובכלל זה מבנים פרטיים וציבוריים. לעומת זאת, המשפט הבינלאומי אוסר על ישראל להקים התנחלויות בשטחים שכבשה.