מצב זכויות האדם בשטחים 2011

Human Rights in the Occupied Territories 2011
09. Stifling Growth